Jesper Lissmark - förhandlare Hyresgästföreningen Fotograf: Nils-Olof Larsson
Jesper Lissmark - förhandlare Hyresgäst­föreningen Fotograf: Nils-Olof Larsson

Alingsåshems hyreshöjning stannar på 4,3 procent

Efter att ha återupptagit de strandade förhandlingarna har nu Alingsåshem och Hyresgäst­föreningen till slut tecknat ett avtal som berör 2 899 hushåll. Överenskommelsen innebär en höjning av hyrorna från den 1 februari med i 4,3 procent i genomsnitt.

I oktober startade förhandlingarna om hyrorna för 2023. Alingsåshem ville höja hyrorna med 8,5 procent vilket man under förhandlingens gång ändrade till sju procent. Då Hyresgäst­föreningens motbud låg på tre procent beslöt bostadsbolaget att stranda förhandlingen och begära medling av Hyresmarknadskommittén (HMK). När tvistlösningsorganet inte kunde lämna ett medlingsbud valde parterna att återgå till förhandlingsbordet. Alternativet hade varit att låta HMK fastställa hyresnivån utan att först ge parterna ett medlingsbud att ta ställning till.

– Vi tycker att det är bra att vi lyckades nå en lokal överenskommelse så att hyrorna slapp sättas uppe i Stockholm, kommenterar Jesper Lissmark, som ledde Hyresgäst­föreningens förhandlingsgrupp.

Parterna har enats om en genomsnittlig höjning på 4,3 procent, men för hyresgästerna blir höjningen olika beroende på vilken typ av fastighet man bor i. Bland annat får hushåll som betalar varmhyra en hyreshöjning på 4,5 procent medan hyran för lägenheter där värmen inte ingår, så kallad kallhyra, höjs med 3,5 procent.

Enligt Jesper Lissmark ställer det unika förhandlingsläget krav på att båda förhandlingsparter är konstruktiva och försöker hitta lösningar som fungerar för både hyresgäster och bostadsbolag.

– Trots att det här blir kännbart för många hyresgäster hoppas vi att det finns en förståelse för att årets hyreshöjning är högre än föregående års. Jämför man avtalet med Alingsåshems krav har vi gjort en besparing för hyresgästerna på nästan 8,7 miljoner som de nu slipper att betala.

För en genomsnittlig tvåa på 60 kvadratmeter med varmhyra innebär överenskommelsen att hyran höjs med 248 kronor vilket kan jämföras med Alingsåshems ursprungliga krav på 468 kronor.

Förhandlingarna har utgått ifrån den så kallade treparts­överenskommelsen mellan Hyresgäst­föreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. Överenskommelsen innebär att förhandlingarna utgår ifrån fem faktorer – kostnader för förvaltning och underhåll, kostnader för vatten, värme, avfall och el, ränteutvecklingen, inflationen och BNP. Det är den genomsnittliga utvecklingen för faktorerna under de senaste tre åren som är utgångspunkten för förhandlingarna.

Faktaruta

Beskrivning Hyreshöjning
Lägenheter med varmhyra                 4,50 %
Lägenheter med kallhyra                 3,50 %
Lägenheter med individuell mätning och debitering av varmvattnet                 4,12 %
Lägenheter utan fond för lägenhetsunderhåll                 4,30 %

 

 

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27
press.regionbask@hyresgastforeningen.se

 

Hyresgäst­föreningen är en demokratisk medlems­organisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.