Text från TT

90 procent av hyres­förhandlingar klara i Stockholms län och på Gotland

Nu är stora delar av förhandlingarna om 2023 års hyror klara i Stockholms län och på Gotland, 90 procent är klara och i snitt höjs hyrorna sammantaget med 4,22 procent. På Gotland ligger snitthöjningen på 4,87 procent och i Stockholms län ligger snittet på 4,20 procent. Kravet från många hyresvärdar låg på runt 10 procent. De hyres­förhandlingar som inte är klara rör privata hyresvärdar.

– Det är en väldigt tuff tid för hyresgästerna. Höga hyreshöjningar har lagts på ännu högre höjningar på mat, el, ja allt som behövs för att leva. Vi har gjort vad vi kunnat för att begränsa skadorna, men många har drabbats hårt. Det är svårt att se att hyresgästerna skulle kunna bära ett år till med så här höga hyreshöjningar, säger Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg på Hyresgäst­föreningen region Stockholm.

Inflationstakten sjönk oväntat mycket i april. Bland annat har en av storbankerna konstaterat att det delvis beror på att hyreshöjningarna blivit lägre än ekonomerna väntade sig. Systemet med förhandlade hyror har varit en stabiliserande faktor under en tid med höga höjningar på andra priser. 

För mer information, kontakta:

Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg, Hyresgäst­föreningen region Stockholm
E-post: kristoffer.burstedt@hyresgastforeningen.se