2024 års hyror klara för Surahammarshus hyresgäster

Surahammarshus höjer hyrorna med 4,8 procent från 1 januari. Bolaget är det första i Västmanland med att nå fram till en uppgörelse i de lokala hyres­förhandlingarna.

- Surahammarshus har mycket stora underhållsbehov. Samtidigt vet vi att många av hyresgästerna har det väldigt tufft ekonomiskt. Det är en svår ekvation att lösa, men vi har landat i en skälig nivå där vi säkerställer en fungerande förvaltning för hyresgästerna, säger Johan Kretz, förhandlingsledare Hyresgäst­föreningen region Aros-Gävle.

Årets förhandlingar har på många håll gått rekordtrögt. Många bolag, även de allmännyttiga, har yrkat på höjningar på 10 procent eller mer och visat liten eller ingen förhandlingsvilja.

- Det verkar finnas en rädsla för att göra upp, till och med på nivåer man själva tycker är rimliga. Många vågar inte överge sina orealistiska yrkanden, för då kommer andra bolag att betrakta dem som ”svikare”, säger Johan Kretz.

Flera västmanländska bolag har redan deklarerat att de i stället ansöker om prövning i Hyresmarknadskommitten, det partssammansatta organ som avgör hyrestvister mellan Hyresgäst­föreningen och allmännyttiga bostadsföretag. När bolagen frångår de lokala förhandlingarna är risken även stor att hyresgästerna drabbas av retroaktiv hyreshöjning när förhandlingarna drar ut på tiden.

Kontakt: Johan Kretz, förhandlingsledare 070 - 600 14 48 eller johan.kretz@hyresgastforeningen.se