2024 års hyror klara för Håbohus hyresgäster

Hyres­förhandlingarna mellan Hyresgäst­föreningen och Håbohus om hyrorna för 2024 är klar. Resultat blir att Håbohus höjer hyrorna med i genomsnitt 4,5 procent från den 1 januari 2024.

Hyresförhandlingen omfattar 1 293 lägenheter och höjningen på i genomsnitt 4,5 procent sker i ett spann från 3,5 procent till 4,67 procent.

- Vi har all respekt och förståelse för den effekt som årets hyreshöjning har för Håbos redan hårt pressade hyresgäster, men med utgångspunkt i det allmänna ekonomiska läget så är vi trygga med att detta är den bästa uppgörelse som gått att nå om företaget också ska ha förutsättningar att kunna leverera nödvändigt underhåll och ha en fungerande förvaltning för hyresgästerna, säger Henning Lillhager, förhandlingsledare Hyresgäst­föreningen region Aros-Gävle.

Parterna har utöver uppgörelsen även träffat en långsiktig överenskommelse om underlag och metod för de årliga förhandlingarna med syftet att få en stabil och förutsebar hyresutveckling i framtiden.

- Det är en stor vinst att vi ingått uppgörelsen om metod och förutsättningar för kommande års hyres­förhandlingar som kommer att underlätta förhandlingsarbetet och ge hyresuppgörelser som kommer att vara till stor fördel för hyresgästerna, säger Henning Lillhager.