2023 års hyror för Roslagsbostäders hyresgäster är klara

Det kommunala bostadsbolaget i Norrtälje kommun, Roslagsbostäder, yrkade med en hyreshöjning på 7,7 procents hyreshöjning för i år. Hyresgäst­föreningens inställning var att nivån inte var rimlig, och att den extrema kostnadsutvecklingen behövde bäras gemensamt av parterna.

Förhandlingarna pågick intensivt under en dryg månad innan Roslagsbostäder bröt förhandlingarna och överlämnade ärendet för prövning i Hyresmarknadskommittén.

Nu har Hyresmarknadskommitténs utslag kommit. Samtliga lägenhetshyror höjs med 4,7 procent. Höjningen gäller från 1 januari vilket innebär en retroaktiv höjning för månaderna januari, februari och mars.

Hyresgäst­föreningen har vädjat till Roslagsbostäder att dela upp den retroaktiva hyreshöjningen på tre månader för att lindra den ekonomiska smällen för hyresgästerna. Bolaget påstår dock att deras datasystem inte klarar detta, men säger samtidigt att hyresgäster som får problem kan höra av sig till bolaget.

”Vårt uppdrag är att värna hyresgästerna och förhandla fram hyror som alla har råd med", säger Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

"Idag befinner vi oss i en extrem situation vad gäller en rusande inflation och kostnadsökningar som vi inte sett på många år. Detta har lett till att fastighetsägare generellt har yrkat väldigt höga höjningar. Utfallet har också blivit mycket högre än vad vi är vana vid, samtidigt som människors övriga kostnader också stigit kraftigt” fortsätter Lena Jansson Nordin.

”En höjning på 4,7 procent är väldigt mycket och vi är smärtsamt medvetna om att det slår hårt mot många hyresgäster. Vår bedömning är att Roslagsbostäders fastighetssystem bör kunna hantera en fördelad retroaktiv hyreshöjning. Därför vill vi uppmana alla hyresgäster som känner ett behov av att få en fördelning att kontakta Roslagsbostäder och faktiskt kräva att få retroaktiviteten fördelad på ett antal månader”, säger Lena Jansson Nordin, Hyresgäst­föreningen.