Det är nästan omöjligt att hitta en bostad i Växjö, menar Lizett Hansson från Hyresgästföreningen Växjö.
Det är nästan omöjligt att hitta en bostad i Växjö, menar Lizett Hansson från Hyresgäst­föreningen Växjö.

1 176 unga vuxna i Växjö tvingas bo hemma

Andelen unga vuxna som bor hemma hos sina föräldrar i landet har nästan fördubblats på 25 år. I Växjö bor cirka 1 176 unga vuxna hemma trots att de inte vill det. Mer än var fjärde oroar sig för att inte hitta något boende i framtiden. Hyresgäst­föreningens återkommande rapport Unga Vuxnas boende visar på en mycket pressad situation för landets unga.

- Bostadsmarknaden i Växjö är oerhört tuff för unga vuxna. Många unga vuxna har svårt att hitta någonstans att bo och svårt att klara av sin ekonomi. Som utsatt grupp är risken också större att råka ut för oseriösa aktörer, trakasserier och diskriminering. Det är dags att politikerna tar sitt ansvar för bostadsmarknaden, säger Henrik Andersson, bostadspolitisk samordnare Hyresgäst­föreningen region Sydost.

- Det är nästan omöjligt att hitta en bostad i Växjö om man inte stått i kommunal bostadskö i över 25 år. Oseriösa uthyrare eller hutlösa priser är det man får välja mellan om man inte haft föräldrar som ställt sina barn i bostadskön när de föddes. Enda sättet jag har fått mina lägenheter på är via byten och nu finns inte ens bytestorget på Vidingehems boportal kvar längre, säger Lizett Hansson, Hyresgäst­föreningen Växjö.

Sedan 1997 har Hyresgäst­föreningen vartannat år släppt en rapport om unga vuxnas (20-27 år gamla) boende. I år har man också tittar närmare på just Växjö kommun. Här finns rapporten i sin helhet. Rapporten visar på en mycket pressad situation för unga vuxna i Växjö:

12 procent av unga vuxna bor hemma hos föräldrar, cirka 2 350 personer.

84 procent av dem är ofrivilligt hemmaboende och vill bo på annat sätt, cirka 2 000.

29 procent oroar sig för att inte hitta något boende i framtiden.

40 procent tvekar inför att bilda familj på grund av läget på bostadsmarknaden.

34 procent har under de senaste 12 månaderna fått ekonomisk hjälp av föräldrar eller vänner.

- En dålig bostadspolitik ger tyvärr det här resultatet. Det är tragiskt att se hur många som oroar sig för sitt framtida boende och hur mycket det påverkar unga vuxnas framtid. Hyresrätten ska vara flexibel, du ska kunna flytta för jobb och studier samt våga starta familj utan att känna oro för en osäker bostadsmarknad, säger Henrik Andersson.

Hyresgäst­föreningen anser att politikerna måste agera och kräver tre åtgärder:

1. Bostadsförmedling efter behov, inte bara kötid. Kommunala bostadsförmedlingar förmedlar merparten av de lediga lägenheterna efter antal år i kön, vilket missgynnar unga. Hyresgäst­föreningen anser därför att lagen måste ändras och tillåta att en större del fördelas efter behov, där exempelvis de utan bostad prioriteras.

2. Stärk bostadsbidraget. Nu krävs en rejäl förstärkning av bostadsbidraget, som halkat efter i trettio år, för att på riktigt stödja landets unga vuxna.

3. Förmånliga bygglån. Medan förändringar i bostadskön och stärkt bostadsbidrag skulle ge effekt för landets unga nu direkt så är det inte lösningen på landets problem med bostadsbrist. Fler bostäder måste byggas till rimliga priser. Regeringen kan inte längre vänta och se, nu krävs kraftfulla satsningar. Byggandet måste stöttas genom förmånliga bygglån och ett tillfälligt investerings­stöd, annars kommer bostadsbristen att förvärras.