Medlemstidningen Hem & Hyra

Hem & Hyra är tidningen och webbplatsen för dig som hyr din bostad eller är intresserad av boende ur ett konsumentperspektiv. Oavsett publiceringsform är Hem & Hyras uppdrag detsamma, att utifrån journalistiska principer bevaka och granska bostadssverige.

Som tidning utges Hem & Hyra åtta gånger per år i 33 lokala editioner med en upplaga på ca 540 000 exemplar per utgåva.

Hem & Hyras webbplats hittar du de senaste bostadsnyheterna, testerna, tipsen för hyresgäster, svaren från juristen och mycket mera.