Presumtionshyror - enkät om bostadsbyggande och hyressättning

Hyresgästföreningen har via en enkät frågat tretton bostadsföretag (tio privata bygg- och fastighetsföretag och tre allmännyttiga bostadsföretag) hur man ser på bostadsbyggande och hyressättning. Undersökningen syftade till att undersöka bolagens syn på förutsättningarna för nyproduktion och deras syn på hur hyressättningen av nyproduktion fungerar.

Svaren från enkäten sammanställs i denna rapport, och avslutas med en sammanfattande kommentar. Följande företag har ingått i studien:

- Svenska Bostäder

- Stockholmshem

- Familjebostäder

- HEBA

- Wallenstam

- Einar Mattson

- John Mattson (ej svarat)

- Lundbergs

- Botrygg

- Byggvesta

- HSB

- Stena Fastigheter

- NCC