Presumtionshyror

Presumtionshyror är ett system för nybyggda lägenheter och infördes 2006. Utgångspunkten är att hyran för en nybyggd hyreslägenhet ska täcka hyresvärdens kostnader för att producera den.

Presumtionshyror innebär i korthet att en hyresvärd och en hyresgästorganisation som är etablerad på den ort där fastigheten ligger, har rätt att träffa överenskommelse om hyror som överstiger bruksvärdesnivåerna för likvärdiga hyreslägenheter.

Sedan systemet infördes har vi utvärderat hur regeln har fungerat. Läs mer på länkarna.