Nej till marknadshyror

Regeringsförhandlingarna mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet resulterade i en lista med reformförslag. Nu har Sverige en regering som släppts fram med villkoret att genomföra en rad reformer. En av dessa är att införa marknadshyror i nyproduktion.

Att höja redan höga nyproduktionshyror genom marknadshyror löser inte problemen på bostadsmarknaden. Förslagen kommer inte leda till fler bostäder till unga, människor som separerar, folk som behöver flytta till ny ort för jobb eller äldre som behöver flytta till modernare bostäder.

Är du orolig över hur den nya regeringen kommer påverka din hyra?
Läs om vår bedömning av konsekvenserna för dig som hyresgäst.

Vad tycker Hyresgästföreningen om den nya regeringens bostadspolitik?
Läs mer om vad Hyresgästföreningen tycker om förslagen.

Hyresgästföreningen arbetar mot marknadshyror

Hyresgästföreningen försöker med alla medel motverka att det ska införas marknadshyror i Sverige. Mycket av arbetet går ut på att informera och mobilisera medlemmarna i en stark folkrörelse. Vi arbetar också med opinionsbildning genom att ta fram rapporter om dagens system, träffa politiker och informera journalister om vad som händer i bostadsbranschen och vad som skulle ske om dagens hyressättningssystem förändrades.

Hyresgästföreningen om marknadshyror i media

Förbundsordförande Marie Linder kommenterar uppgörelsen mellan S–MP–C–L i Hem & Hyra.

Förbundsordförande Marie Linder skriver en debattartikel i Expressen om att människors hyror blev en bricka i spelet om regeringsmakten.

Förbundsordförande Marie Linder och förhandlingschef Erik Elmgren skriver en replik på två ekonomiprofessorer som argumenterar för marknadshyra i Dagens Nyheter.

Chefsekonom Martin Hofverberg skriver på debattsidan bostadspolitik.se om uppgörelsen mellan S–MP–C–L.

Läs mer om marknadshyror

Hyresgästföreningen säger fortsatt nej till marknadshyror

Hyresgäster har anledning att oroa sig för marknadshyror enligt ny undersökning

Hyresgästföreningens rapport om marknadshyror: så mycket kan hyrorna öka om de släpps fria 

Hyresgästföreningens 10 punkter för fler bostäder som fler kan bo i

Regeringen vill införa fri hyressättning, eller det som också kallas marknadshyror, vid nyproduktion. Vi tänker göra allt vad vi kan för att regeringen ska ändra sig på den punkten. Alla vet att det inte leder till fler bostäder utan snarare till att människor inte har råd att bo. Hyresgästföreningen efterfrågar en bostadspolitik som faktiskt bygger nya bostäder. Därför driver vi en 10-punktslista med reformer som den nya regeringen borde fokusera på:

 1. En ny skattereform för neutralitet mellan boendeformerna
  Skatterna på byggande och förvaltning av bostäder har ändrats under åren. Resultatet är att den sammanlagda skatten på hyrda bostäder är högre än för ägda bostäder. Vi behöver en översyn av de olika skatterna som resulterar i en förändring så att rättvisan ökar mellan hyrt och ägt boende.
 2. Finansieringsreform för ökat byggande
  Bostadsbyggandet är idag extremt konjunkturkänsligt, trots decennier av stadigt ökande bostadsbrist. Därför behövs ett större statligt ansvarstagande för finansiering av bostadsbyggande och renovering. Särskilt för att dämpa den stundande lågkonjunkturen när ekonomin i landet väntas bli svagare. Frågan har utretts i en statlig utredning med namnet ”Lån och garantier för fler bostäder” (SOU 2017:108). Med vissa avgörande justeringar kan utredningen ligga till grund för ett nytt finansieringssystem.
 3. Hela landet ska bygga – förtydliga kommunernas ansvar
  Ingen kommun ska slippa undan ansvaret. Så är det tyvärr idag. Alla kommuner med bostadsbrist ska planera för fler bostäder. Här saknas incitament för ansvarstagande. Utredningen ”Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar” (SOU 2018:35) lämnade sitt betänkande under hösten och kan gå vidare till lagstiftning. Principen om kommunalt självbestämmande blir svår att försvara när kommunerna inte ser till att medborgarna har någonstans att bo.
 4. Modernisera bostadsbidraget
  Många som kvalificerar sig för, och verkligen skulle behöva, bostadsbidrag söker det ändå inte. Bostadsbidraget utformades i en tid då arbetsmarknaden och övriga välfärdssystem såg annorlunda ut. Sverige har förändrats sedan dess. Därför måste det moderniseras. Det behövs en översyn av villkoren så att bidraget görs mer förutsägbart. Vi vill även se över återbetalningsskyldigheten. Utöver detta behöver även bostadstillägget för landets pensionärer höjas.
 5. Stärk allmännyttan som verktyg för bostadsförsörjning
  Alla kommuner har inte egna allmännyttor. Med statligt eller regionalt ägda allmännyttiga bostadsbolag kan allmännyttiga hyresrätter byggas även i de kommuner som inte har egna kommunalt ägda bostadsbolag.
 6. Inför en bostadsgaranti 
  Vi har skolplikt och ingen skulle acceptera skolbrist – alla har rätt till ett tryggt och bra boende så varför ska vi acceptera bostadsbrist. Kommunerna har idag möjligheten att inrätta system med bostadsgaranti för till exempel unga och äldre.
 7. Skattefria underhållsfonder
  Möjliggör för bostadsbolag att lägga undan delar av hyran till framtida underhåll utan att det beskattas som vinst. Underhållsfonder skulle möjliggöra för en jämnare hyresutveckling och mer kvalitativt löpande underhåll. Reformen skulle inte kosta staten något. 
 8. Stärk inflytandet för hyresgäster vid renovering
  Problemen med renovräkningar (när folk tvingas flytta från sina hem efter renoveringar som lett till höga hyreshöjningar) har präglat landet länge. Frågan är redan utredd i en statlig utredning (SOU:2017:33) vars förslag skulle kunna ge hyresgästerna större inflytande över omfattande renoveringsarbeten i sina lägenheter. Nu måste inflytandet stärkas.
 9. Ta bort dubbelbeskattningen av hyresgästerna
  Kommunpolitiker kan idag plocka ut pengar från kommunalt ägda (även kallade allmännyttiga) bostadsbolag för att finansiera andra verksamheter inom kommunen. I praktiken betyder det att den som bor i en kommunalt ägd hyresrätt betalar mer för kommunens verksamheter än övriga skattebetalare i kommunen. Hyresintäkterna borde finansiera förvaltningen av bostäderna och byggandet av nya hyresrätter, inte sådant som alla kommuninvånare betalar skatt för. Hyran i allmännyttan ska gå till hyresgästerna, både nuvarande och framtida.
 10. Öka valfriheten
  Valfriheten på bostadsmarknaden måste öka. Du ska kunna bo i olika boendeformer under hela livet. Ungdomar måste kunna få plats på bostadsmarknaden utan att vara miljonärer. Därför måste bostadsbyggandet möta det lokala behovet av både stora och små lägenheter i olika prisklasser samt kategoribostäder (till exempel studentbostäder och seniorbostäder).

Förhandlade hyror som trygghet

I dag förhandlas hyran mellan parterna på hyresmarknaden. Hyran ska vara lika för lika lägenhet och bygga på bruksvärdet, det vill säga den standard och kvalitet som finns i lägenheten, fastigheten och i området. Det innebär att hyresvärden inte själv kan bestämma hur hög hyra du ska betala. Att hyrorna sätts genom förhandling är en trygghet för dig som hyresgäst. Vi på Hyresgästföreningen företräder hyresgäster i förhandling med hyresvärdarna och ser till att din hyra inte kan höjas hur som helst.

Här kan du se en film om hur hyresförhandling går till

Så påverkas du av marknadshyror

Här kan du läsa mer om marknadshyror. Om marknadshyror införs kan din hyra höjas med flera tusen kronor i månaden. Se vad just din hyreshöjning skulle bli om marknadshyror skulle införas.