Förbundsstämman 2018

Den 16-17 juni 2018 hölls förbundsstämma i Malmö. Då valdes vår nya förbundsstyrelse, som ska leda Hyresgästföreningens utvecklings- och förändringsarbete de kommande två åren.

Medlemskap, förbundsstämma och en uppdaterad bostadspolitisk vägvisare

Många viktiga diskussioner hölls på stämman. Några av de beslut som fattades handlade om medlemskapet och respektive formerna för själva förbundsstämman. Här är ett urval av stämmans beslut:

  • Från och med 2020 kommer vi ha en gemensam medlemsavgift på 85 kr i månaden oavsett region.
  • Medlemskapet kommer att starta när den första medlemsavgiften är betald (detta börjar gälla den 1 augusti i år)
  • Stämman kommer även fortsättningsvis hållas vartannat år och i olika regioner från gång till gång (motioner hade kommit in som föreslog att de skulle hållas vart tredje år, och alltid i Stockholm)
  • Den bostadspolitiska vägvisaren, som antogs på förra stämman som en del av Framtidsprogrammet, kompletterades med några tillägg, till exempel ett avsnitt om statligt ansvar för finansiering av bostäder.

Tänk på att protokollet från stämman ännu inte är färdigställt, så de exakta formuleringarna av besluten är inte klara!

Stämman gjorde också ett bostadspolitiskt uttalande riktat till ledande kommunpolitiker och ställde sig bakom ett brev till partierna gällande besked om marknadshyror. Du kan hitta både uttalandet och brevet längst ned på denna sida.

Nya förbundsstyrelsen

Stämman valde på lördagen en ny förbundsstyrelse. Marie Linder fick förtroendet av en enhällig stämma att väljas om som förbundsordförande på fyra år. Tio ledamöter och fyra ersättare valdes på två år:

Ordinarie ledamöter

Helena Frisk
Hans Eklund
Lennart Derehag
Pia Fridström
Bengt Svensson
Jan Andersson
Björn Johansson
Simon Safari
Kristina Bergman
Jens Nilsson

Ersättare

Elin Loberg
Gunnar Bergman
Ola Palmgren
Kenneth Gustavsson

Utåtriktade aktiviteter och civilministern på besök

Förutom själva stämmoförhandlingarna hände en hel del annat under helgen. Redan på torsdagen hade Norra Skåne, som förbundsstämmans ena värdregion, "Fest i Grytan", en bostadspolitiskt inriktad kväll med underhållning i Grytan i Helsingborg. På fredagen hade Södra Skåne, den andra värdregionen, eventet "Hem till oss" på Gustaf Adolfs torg. Där kunde Malmöborna bland annat lyssna till politiker och musik eller låna en jurist.

På lördagen gästades stämman av civilminister Ardalan Shekarabi som uppmanade Hyresgästföreningen att sätta press på honom och alla andra politiker, så att de inte sviker hyresgästerna eller tillåter marknadshyror. Ministern var även med på den aktion på lördagen när stämman gav sig ut på stan och samlade underskrifter till vår vykortskampanj, där vi lyfter hyresgästernas viktigaste frågor och kräver svar från politikerna.

Se förbundsstämman i efterhand på webben

Förbundsstämman 2018 filmades och streamades live. Den går fortfarande att se i efterhand.

Streaminglänk till förbundsstämman 2018 

Fotograf: Emelie Asplund.