Förbundsstämman

Förbundsstämman är Hyresgästföreningens högsta beslutande organ. Den genomförs vartannat år och består av 150 ombud och förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter. Här beslutar man om en övergripande inriktning och fastställer Hyresgästföreningens program, stadgar och organisation. Stämman väljer förbundsordförande och förbundsstyrelse och behandlar även motioner som lämnas in från medlemmarna.

Förbundsstämman 2020

Här hittar du allt du behöver veta inför stämman 2020. Du kan även nominera personer till förbundsstyrelsen och skicka in motioner.

Att vara stämmoombud

Att vara stämmoombud är ett förtroendeuppdrag. Som ombud är man vald av medlemmarna för att föra deras talan på stämman. Stämmans beslut är medlemmarnas vilja: 150 ombud för talan för över en halv miljon medlemmar.

Det är alltså ett mycket stort ansvar, och även om man är nominerad av sin förening, och vald av fullmäktige i sin region, så representerar man på stämman alla medlemmar och hela organisationen.

Här kan du läsa mer om vad som ingår i uppdraget som stämmoombud.

Förbundsstämman 2018

Förbundsstämman 2018 ägde rum i Malmö den 15-17 juni. Regionerna Södra Skåne och Norra Skåne höll tillsammans i värdskapet. Under stämman valdes en ny förbundsstyrelse. Marie Linder blev omvald som förbundsordförande för de kommande fyra åren. Övriga ledamöter valdes på två år. Se hela listan över förbundsstyrelsens ledamöter i ett pressmeddelande från förbundsstämman 2018.

Förbundsstämman filmades och går att ta del av i efterhand: filmat material från förbundsstämman 2018.

Läs mer om förbundsstämman 2018 här.

Förbundsstämman 2016

På 2016 års stämma tog framtidsfrågorna stor plats. Bostadskrisen är en av samhällets stora utmaningar - därför är det viktigare än någonsin att vi förnyar oss, arbetar effektivt och kraftfullt. Stämman hölls den 17 – 19 juni i Trollhättan, på Folkets hus Kulturhuset. Värd var Hyresgästföreningens region BohusÄlvsborg-Skaraborg. Här kan du läsa mer om stämman och ta del av det framtidsprogram som antogs.