Förbundsstämman

Förbundsstämman är Hyresgästföreningens högsta beslutande organ. Den genomförs vartannat år och består av 150 ombud och förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter. Här beslutar man om en övergripande inriktning och fastställer Hyresgästföreningens program, stadgar och organisation. Stämman väljer förbundsordförande och förbundsstyrelse och behandlar även motioner som lämnas in från medlemmarna.

Förbundsstämman 2018

Årets förbundsstämma kommer att hållas i Malmö den 15-17 juni 2018. Regionerna Södra Skåne och Norra Skåne håller tillsammans i värdskapet. Perioden för att skicka in motioner och nomineringar har nu passerat och vi tackar för ditt engagemang!

Förbundsstämman 2016

På 2016 års stämma tog framtidsfrågorna stor plats. Bostadskrisen är en av samhällets stora utmaningar - därför är det viktigare än någonsin att vi förnyar oss, arbetar effektivt och kraftfullt. Stämman hölls den 17 – 19 juni i Trollhättan, på Folkets hus Kulturhuset. Värd var Hyresgästföreningens region BohusÄlvsborg-Skaraborg. Här kan du läsa mer om stämman och ta del av det framtidsprogram som antogs.

Arbetet på stämman skedde med rundabordsmetoden, som ger ombuden möjlighet att diskutera och ta ställning till förslagen innan beslut fattas. Liksom förra gången (2014 i Visby) var stämman helt digital - alla handlingar fanns tillgängliga på intranätet och på själva stämman använde ombuden läsplattor för att rösta, lämna yrkanden och läsa handlingar.