Förbundsstämman

Förbundsstämman är Hyresgästföreningens högsta beslutande organ. Den genomförs vartannat år och består av 150 ombud och förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter. Här beslutar man om en övergripande inriktning och fastställer Hyresgästföreningens program, stadgar och organisation. Stämman väljer förbundsordförande och förbundsstyrelse och behandlar även motioner som lämnas in från medlemmarna.

Förbundsstämman 2018

Förbundsstämman 2018 ägde rum i Malmö den 15-17 juni. Regionerna Södra Skåne och Norra Skåne höll tillsammans i värdskapet. Under stämman valdes en ny förbundsstyrelse. Marie Linder blev omvald som förbundsordförande för de kommande fyra åren. Övriga ledamöter valdes på två år. Se hela listan över förbundsstyrelsens ledamöter i ett pressmeddelande från förbundsstämman 2018.

Förbundsstämman filmades och går att ta del av i efterhand: filmat material från förbundsstämman 2018.

Läs mer om förbundsstämman 2018 här.

Förbundsstämman 2016

På 2016 års stämma tog framtidsfrågorna stor plats. Bostadskrisen är en av samhällets stora utmaningar - därför är det viktigare än någonsin att vi förnyar oss, arbetar effektivt och kraftfullt. Stämman hölls den 17 – 19 juni i Trollhättan, på Folkets hus Kulturhuset. Värd var Hyresgästföreningens region BohusÄlvsborg-Skaraborg. Här kan du läsa mer om stämman och ta del av det framtidsprogram som antogs.

Arbetet på stämman skedde med rundabordsmetoden, som ger ombuden möjlighet att diskutera och ta ställning till förslagen innan beslut fattas. Liksom förra gången (2014 i Visby) var stämman helt digital - alla handlingar fanns tillgängliga på intranätet och på själva stämman använde ombuden läsplattor för att rösta, lämna yrkanden och läsa handlingar.