Tillsammans för ett bättre boende

Hyresvärden tog spisen från en hyresgäst, när grannarna reagerade upptäcktes fler brister i boendet.

Flera av bristerna har nu gått till Hyresnämnden, det var tack vare att många av hyresgästerna agerade som Hyresgästföreningen fick kännedom om problemen från början. Ett medlemsmöte våren 2015 var välbesökt och hyreshöjningen för 2015 uteblev och flera ärenden har drivits och slutat lyckosamt för hyresgästen.

- Genom medlemmarna fick vi upp ögonen för det här, utan deras hjälp hade det fortfarande varit mycket mer som inte var bra. Vi kan bara agera om vi känner till fel och brister, berättar Ingemar Fornemo, ärendehandläggare hos Hyresgästföreningen och utbildad jurist.

- Det är bättre att göra sin röst hörd än att knyta handen i fickan! Då kan vi agera. Styrkan är att Hyresgästföreningen är en sammanslutning av hyresgäster där mycket av styrkan ligger i vår samlade kunskap, men framförallt i att vi kan agera tillsammans. Det ger en enorm, positiv kraft!

Hur kan man ta spisen från folk? Angående spisen så tog hyresvärden den i förtid kan man säga. Ingemar Fornemo berättar mer om bakgrunden:

- Hyresgästen hade blivit beviljad bostadsanpassning gällande köket och skulle få en ny spis. Problemet var att hyresvärden gick händelserna i förväg genom att plocka bort spisen innan den nya fanns att sätta in.

Som medlem kan du och dina grannar få råd och stöd via Hyresgästföreningen.

- Om du får bekymmer med ditt boende, kontakta alltid hyresvärden först, fortsätter det – kontakta oss på Hyresgästföreningen.