Trygghet framför allt

I Ekeberg i Hultsfred gjordes en enkätundersökning för att se vad de boende ansåg om tryggheten i området. Nu kan Lena och de andra hyresgästerna se förbättringarna som gjorts i deras bostadsområde.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.