Tillsammans lyckades de få en ökad trygghet

I Kungsmarken i Karlskrona tog några hyresgäster och medlemmar från den lokala hyresgästföreningen Månkristallen initiativet att samla underskrifter, för att deras portar mot baksidan skulle vara låsta dygnet runt. Hind Abdu Wahab, hyresgäst i området, var en av de som drev på frågan.

Människor i portuppgång

Det har under en längre tid varit mycket onödigt spring och nedskräpning i trapphusen.
Hyresgästerna var trötta på att ha det så och det gjorde också att de kände sig otrygga.

Många engagerade sig och detta resulterade i att det bestämdes, via lokala hyresgästföreningen Månkristallen och bostadsbolaget Karlskronahem, att portarna nu är låsta.

– Det känns oerhört skönt att vi fick gehör för vår önskan och att vi nu kan känna oss trygga i våra trapphus, säger Hind Abdul Wahab.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.