Tillsammans för ett bättre boende

Hyresgäster erbjuds att söka pengar för aktiviteter i sitt bostadsområde.

Bild på kvarterslokal

Foto: Alexandra de León

Hyresgästföreningen arbetar hela tiden för att våra medlemmar ska känna sig delaktiga i sitt boende. Nu kommer vi tillsammans med GotlandsHem att erbjuda alla hyresgäster som bor hos dem att söka pengar ur en pott om de vill starta upp en aktivitet. 

─ Tillsammans med bostadsbolaget har vi kommit överens om att alla hyresgäster ska kunna ansöka om pengar till olika aktiviteter i sina bostadsområden, oavsett om vi har en lokal hyresgästförening där eller inte. Vi vill att det är de boende själva som ska vara initiativtagare till aktiviteten. Det kan vara en eller flera hyresgäster som ansöker om pengar. Hyresgästerna ska känna sig delaktiga och kunna arbeta för ett bättre boende. När fler är engagerade bidrar detta ofta till ökad trygghet, trivsel och gemenskap, säger Cecilia Cederblad, Hyresgästföreningen.

För mer information och kontakt

Cecilia Cederblad
Hyresgästföreningen
Tel: 010-459 21 20. 
E-post: cecilia.cederblad@hyresgastföreningen.se
Besök: Jungmansgatan 41 A, Visby

Välkommen med din ansökan!

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.