Susanne är middagsambassadör

Susanne Filipsson i Växjö har engagerat sig som dörröppnare i ett integrationsprojekt.

Bild på Susanne Filipsson, Växjö

Susanne Filipsson i Växjö jobbar ideellt med integration.

Foto: Erik Hellquist

Hyresgästföreningen samarbetar med Axfoundation inom integration och mångfald. I Växjö arbetar vi med ett projekt som heter ÖppnaDörren.

– Jag agerar dörröppnare i mitt bostadsområde då jag tycker det är viktigt att motverka utanförskap. Att vara middagsambassadör innebär att jag är en länk när någon vill bjuda en nyinflyttad på middag, säger Susanne Philipsson, Hyresgästföreningen i Växjö.

Susanne gör detta helt ideellt.

Samarbetet ska bidra till trevliga, trygga och inkluderande bostadsområden, breddade nätverk och ett ökat engagemang och större mångfald bland Hyresgästföreningens medlemmar.

En av nycklarna för att komma in i samhället är gemenskapen i bostadsområdet.

Vill du bli en dörröppnare i din kommun eller ditt bostadsområde och motverka utanförskap? Mejla oss på sydost@hyresgastforeningen.se.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.