Datakurser på höjden och bredden

I bostadsområdet Kantarellen i Vetlanda håller datakurser på att startas upp för de boende i området. Det kommer att bli datakurser på höjden och på bredden, det vill säga efter kunskapsnivå.

Tjejer med Ipad i soffa

I området bor det mestadels utlandsfödda och det var bland dessa hyresgäster som frågan kom upp om de kände ett behov av datakunskaper. Janne Åsander, som är sekreterare i den lokala hyresgästföreningens styrelse, tog till sig frågan. Tillsammans med de andra i styrelsen tog han kontakt med Witalabostäder, kommunens socialchef samt flyktingsamordnare, ABF och Hyresgästföreningens regionstyrelse. Alla var positiva till förslaget och ville gärna gå vidare och stötta så bra de kunde.

– Jag kunde aldrig tro att vi skulle få ett sådant positivt gensvar, säger Janne Åsander, som är den som kommer att vara dataansvarig och också hålla i kurserna.

– Datakurser kan vara en väg in i det svenska samhället. Integration behöver inte vara svårare än så här, säger Anne Hägg, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.