Boskola för SFI-elever

I Vetlanda har cirka 100 SFI-elever lärt sig vad som gäller när man bor i lägenhet.

Bild av deltagare i boskolan

Foto: Anne Hägg

I Vetlanda genomför Hyresgästföreningen tillsammans med Witalabostäder boskola för SFI-elever (SFI är Svenska För Invandrare). Boskolan har framgångsrikt genomförts vid flera tillfällen under hösten.

Boskola har vi för att det är många som inte vet sina rättigheter och skyldigheter när det gäller sitt boende. Det finns de som inte vet vad ett kontrakt är och de vet inte vart de ska ringa om de får ett fel i sin lägenhet.

─ Det känns bra att vi i Hyresgästföreningen är med och sprider kunskap om vad som gäller när man bor i lägenhet i Sverige. Det är också mycket uppskattat. Sammanlagt kom det 100 elever till denna utbildningsinsats. Det är inte lätt att veta våra regler om ingen informerar om dem, säger Anne Hägg, Hyresgästföreningen.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.