Ungdomarna på vår sida

Den lokala hyresgästföreningen Teljehusseniorerna i Södertälje är en aktiv förening i ett seniorboende som består av tre hus med 126 lägenheter. Hyresgästerna är mellan 65 och 98 år.

I oktober 2015 kunde LH Teljehusseniorerna inviga sin efterlängtade boulebana som Teljebostäder byggt åt dem.  Boulebanan är för hyresgästerna i området en möjlighet att komma ut och röra på sig och skapa gemenskap med sina grannar på ett trevligt sätt. Alla kan vara med, man hjälps åt och det är lätt att bjuda in till spel.

Boulebana skratt

– Det är bara att sätta upp en lapp i hissarna, säger Ingrid Linder, ordförande i den lokala hyresgästföreningen. Hyresgästerna är nu laddade inför säsongen och kommer att ha turneringar mellan husen. 

LH Teljehusseniorerna har köpt in hjälpmedel som magneter på snöre för att kunna plocka upp kloten själv även om man är lite stel och har svårt att böja sig. Det ger en extra självkänsla i spelet. Man har även, i samarbete med ABF, haft kurstillfällen där man gått genom vad boule är, vilka spelregler som gäller och lite tips och trick.

Området har varit ett oroligt ställe där de äldre har dragit sig för att gå ut på kvällarna, framförallt till centrum. Demokratisamordnare Kenneth Modig har därför hjälpt till att inleda samarbetet med ungdomsgården Taijen som ligger i närheten. Man har bjudit in ungdomarna till en schackkväll och ungdomarna ska i sin tur bjuda seniorerna på middag. Teljehusseniorerna planerar även att bjuda in till bouleturnering mellan ungdomar och seniorer. Det skapar gemenskap och trygghet.

– Det gör att vi har ungdomarna på vår sida, säger Ingrid Linder.

Boulebanan är ett bra exempel där hyresgästerna i ett bostadsområde har ett behov och en önskan som de via den lokala hyresgästföreningen, i samarbete med hyresvärden, har sett till bli möjligt.

Lycka till i era turneringar LH Teljehusseniorerna!

Invigning av boulebana. Fotograf: Ingrid Linder