Rätt till inflytande över hemmet

I slutet av april släpptes regeringens utredning som skulle se över om det behövs lagändringar för att hyresgäster ska få mer att säga till om när deras hem ska rustas upp. Hyresgästföreningen region Stockholm har arbetat för att både påverka och uppmärksamma frågan.

I höstas tog vi fram vykort som hyresgäster kunde skicka direkt till utredaren, Agneta Börjesson. Där hyresgäster fick möjlighet att berätta om sina egna upplevelserna vid upprustningar. Att hon har tagit till sig berättelserna är tydligt. Vid två offentliga genomgångar av utredningen har hon sagt att hon har uppskattat att få de här berättelserna skickade till sig.

I februari uppvaktade en delegation från Hyresgästföreningen region Stockholm Agneta Börjesson för att förklara hur situationen ser ut i vår region. Att vi har över 200 upprustningar att hantera med oroliga människor. Att de kommande åren står regionen inför att cirka 103 000 lägenheter ska rustas upp. Att mellan 2002 – 2014 hade stockholmsregionen 60 procent av alla ärenden i landet hyresnämnder. Av dessa ärenden har fastighetsägaren fått rätt i 99 fall av 100. Att hyresgästerna förväntar sig en skärpning av lagen så att folk får ett inflytande över hemmet och därmed kan bo kvar efter en upprustning.

Det hölls en manifestation under parollen "Rätt till inflytande – råd att bo kvar", i slutet av april. På manifestationen talade medlemmar som varit med i samrådsgrupper, forskare och regionens ordförande. Mellan talen bjöds det på musik.

Tillsammans med Hyresgästföreningen riksförbundet arrangerade regionen ett frukostseminarium där Agneta Börjesson presenterade utredningen.

Nu kommer utredningen att gå ut på remiss, men vårt arbete med att påverka politiker och opinionsbildare fortsätter. Förhoppningarna är stärkt rätt till inflytande för hyresgästerna över sina egna hem. 

Agneta Börjesson, regeringens utredare. Källa: Twitter