Linjalen

Man ville göra om hyresrätterna till bostadsrätter. En bostadsrättsförening hade bildats. Inför stämman, där de skulle rösta om saken, samlades hyresgästerna på flera möten. Det var viktigt att ta reda på fakta och få ett bra underlag, så man visste vad det var man röstade på…