Kvinnoträffar blev en succé

Två kvällar i veckan står Hyresgästföreningens lokal öppen för kvinnorna i kvarteret Lina Hage. Det fikas, pratas, lagas mat och skrattas. Från att ha varit anonyma grannar till varandra har nya vänskapsband knutits.

Lina Hage ligger lite isolerat utanför norra delen av Södertälje. Området byggdes i mitten av 80-talet består av cirka 300 lägenheter som ägs av allmännyttiga Telge Bostäder. Hyresgästföreningens lokal ligger mitt i området och till för några år sedan var den rätt sliten. Men tack vare att ungdomarna i området hjälpte till att renovera lokalen är den idag ganska mysig. Issa Demir som är uppvuxen i området blev för sex år sedan ordförande i den lokala hyresgästföreningen. Det var han som tog initiativet till kvinnoträffarna.

-Min farmor är 90 år gammal och jag kände att hon behövde några att prata med. När jag gick omkring i området såg jag fler äldre och tänkte att vi kanske kan hjälpa dem med en samlingsplats.

Issa pratade med Nura Deniz och tillsammans kom de fram till att hålla lokalen öppen två dagar i veckan. Nu har verksamheten pågått sedan i juni och kan bara betecknas som en succé. Till varje träff kommer mellan 15 till 40 kvinnor för att umgås och prata med varandra, men också för att sjunga ihop. De dukar upp fika eller lagar mat ihop. Nura berättar att verksamheten betyder mycket för flera av dom som kommer:

-En del har förlorat sina anhöriga och är ensamma. Tidigare sa de kanske hej när de träffades, men nu känner de varandra och alla pratar med alla.

Kvinnorna har önskemål om att hålla öppet fler dagar i veckan. Men det är fler som vill använda lokalen. Tidigare hade de verksamhet för ungdomarna i området, men när den blev för populär och enligt somliga för högljudd sa Telge Bostäder ifrån och verksamheten fick stängas. Som svar kallade Issa och den lokalföreningen till bomöte. För Issa var det viktigt att alla som var berörda kom för att lösa problemen. Tillsammans fick de diskutera vad de tyckte om och vad de saknade i sitt bostadsområde. Att det saknades en plats för de unga stod klart. Telge Bostäder har nu gått med på att ungdomsverksamheten ska få öppna igen på prov.

Just frågan hur alla oavsett bakgrund och ålder ska kunna känna sig stolta och delaktiga i området är en fråga som Issa tänker mycket på. Själv är han 26 och har varit aktiv sedan han var 18.

-Det var min granne som var ordförande då och fick med mig. Då var det mest en förening för äldre och många var skeptiska till mina idéer. Men när jag själv var med och genomförde mina idéer såg de på mig med andra ögon. 

För sitt engagemang blev Issa nominerad till Länstidningens pris Täljekärlek. I nomineringen står det ”Demir bidrar till Täljekärlek genom att ge Södertäljebor förutsättningar att mötas och må bra tillsammans i vardagen.” Eller som han själv säger:

Att kunna göra något för andra är min rikedom.