Hur kan stadsdelens fulaste hus bli ett trivsamt boende?

En av våra medlemmar fick problem med att taket i den fastighet han bodde i läckte vatten. Vattnet rann in i hans lägenhet och skadade möblemanget. Vattnet torkades upp och vår medlems egna försäkringsbolag tog kostnaden för möblerna. Det fanns hela tiden en osäkerhet när nästa läcka skulle komma. Skulle han våga lämna lägenheten obevakad för att resa bort några dagar.

Förvaltaren av fastigheten ville hålla nere på kostnaderna för huset och gjorde därför så lite så möjligt. Han tog inte hyresgästens felanmälningar på allvar.

Vår medlem tog kontakt med Hyresgästföreningen och fick personlig kontakt med en av våra handläggare som omedelbart kontaktade förvaltaren och krävde att taket skulle lagas. Så småningom, efter ett intensivt förhandlingsarbete där handläggaren var tydlig med att vår medlem hade hela vår organisation bakom sig, gav förvaltaren vika och taket blev lagat. Som bieffekt åtgärdades även andra brister i fastigheten. Huset som tidigare varit stadsdelens fulaste hus blev ommålat, varmt och välventilerat. Idag känner vår medlem sig trygg och trivs i sin lägenhet.

Detta är inget unikt fall, utan tvister som denna utkämpar Hyresgästföreningen dagligen för våra medlemmar.

Du vet väl att du som är medlem i Hyresgästföreningen kan ställa frågor som har med din hyresbostad att göra, klicka här för att kontaka oss via telefon eller e-post.

Om det visar sig att du behöver mer hjälp i kontaktakten med din hyresvärd, kanske ditt ärende till och med måste tas till hyresnämnden, det ingår i så fall i din medlemsavgift att få hjälp av våra handläggare och jurister.