"Gräv där du står"

Cheryl är född och uppvuxen i USA men slog sig ner i Lund efter studietiden. Hon har doktorerat och jobbar idag som forskare på Lunds universitet.

 

På fritiden är hon aktiv i den lokala hyresgästföreningen Gärdet.
– Den lokala hyresgästföreningen spelar nog en viktig roll som smörjmedel för det sociala här i området, menar Cheryl. Bostadsområdet beskriver hon som en ”grön oas” mitt i Lund. På den lummiga gården brukar Cheryls barn leka med grannbarnen. I somras flyttade en ny familj till området som inte kunde svenska ännu men som visade intresse för livet på gården. 
- Vi träffades när våra barn var ute och lekte och ville lära känna varandra, men språket var en barriär. Det fick mig att fundera på hur man kan underlätta för dem att ta del av den lokala gemenskapen.


Frågan kom upp i LH Gärdet, som ansökte om medel från Hyresgästföreningens fond för integration och gemenskap.
– Det gick snabbt och smidigt, minns Cheryl. Utifrån de nyanlända grannarnas önskemål, och under ledning av ett par andra grannar som också talar arabiska, började man träffas en gång i veckan för att öva svenska, träffar som är öppna för alla på Gärdet.
– Vi lärde oss att skräddarsy våra träffar så att de matchar SFI:s hemläxor, berättar Cheryl.

Fest med syrisk mat
Som en del av insatsen bjöd projektdeltagarna på  en fest med syrisk mat, som drog ett femtiotal grannar.
– Det var så uppskattat, ett riktigt bra sätt att lära känna sina grannar. För att bryta barriärer gjorde vi små lappar med fraser på arabiska, som bidrog till många skratt under kvällen. Det blev verkligen ett minne för livet!
Att påverka i det lilla för att förändra samhället i stort är något Cheryl tror på.
– För att motverka trender mot otrygghet, osäkerhet och individualism ... då tror jag på devisen ”gräv där du står”. Tryggheten och trivseln ökar när man känner sina grannar vid namn. Det behöver inte vara mycket mer avancerat än så, avslutar Cheryl.

Bilder: Cheryl med sonen Max.

 

Vill du jobba för att välkomna flyktingar/nyanlända i ditt bostadsområde? Då kan du söka fond medel från Hyresgästföreningen!

Direktiv för ansökan av medel:
- De sökande ska vara medlemmar i HGF, eller en lokal hyresgästförening, som bor i området.
- Det är lokala projekt, med utgångspunkt i ett bostadsområde. Flera områden kan söka tillsammans för att täcka en stadsdel.
- Pengar ska inte gå till anställningar utom i undantagsfall och då endast kortare sådana. Det kan t ex handla om en projektanställning på en månad.
- Tiden för projektets genomförande är flexibel. Det kan vara allt från en aktivitet till ett flerårigt projekt. Man kan max söka för ett år i taget även om syftet är att verksamheten ska permanentas.
- Det är inte välgörenhetsprojekt (samla in kläder mm). Vi vill sträva efter att möjliggöra egenmakt och möjligheter till engagemang. I bostadsområden där vi inte har någon lokal organisering kan Föreningsstyrelsen tillsammans med medlemmar i det aktuella området, söka medel.
- Maxbelopp för varje projekt är 30 000 kronor.

Ansökningar behandlas löpande. För mer information, mejla: silla.odhnoff@hyresgastforeningen.se