"Det har påverkat hela vardagen"

Med stöd av Hyresgästföreningen fick en hyresgäst i Lund rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand.

Hyresgästen ansökte om andrahandsuthyrning hos sin hyresvärd på grund av studier på annan ort under våren 2015 men fick avslag. Hyresvärden ansåg att hyresgästen kunde valt att studera i Lund istället och att hyresgästen hyrt ut lägenheten för många gånger.

Hyresgästen har bott i sin lägenhet i 14 år och har fast anställning i Lund. Vissa terminer har han studerat i Göteborg. Vid tre tillfällen under de senaste fem åren har han ansökt om andrahandsuthyrning hos sin hyresvärd och fått den beviljad. Den sammanlagda uthyrningsperioden har varit ett och ett halvt år. Uthyrningen har inte inneburit några olägenheter för hyresvärden.

– Beslutet av hyresnämnden kan tyckas litet i det stora hela, men för hyresgästen har det påverkat hela vardagen. Att hyresvärden ska ge tillstånd för andrahandsuthyrning vid beaktansvärda skäl är en viktig rättighet man har som hyresgäst. I det här fallet innebär det att hyresgästen har möjlighet att slutföra den sista terminen på sin utbildning och sedan kan återvända till sin lägenhet och sitt arbete i Lund, säger Josephine Stensson, jurist på Hyresgästföreningen.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.