Bra samarbete med bostadsbolag nyckel till mysigt bostadsområde

I Hjortsberg, Falkenberg, finns det ett bostadsområde som det sprudlar lite extra om. Området har de senaste åren genomgått en positiv förvandling mycket tack vare Hyresgästföreningens arbetsgrupp som för dialog med FABO, allmännyttans bostadsbolag i Falkenberg. Senaste tillskottet är uppfräschning av den populära uteplatsen precis bredvid lekplatsen.

— Vi kallar oss Fritidsgruppen. Gruppen samlas några gånger om året och går igenom förslag på förbättringar som kan göras i området. Förslagen får vi bland annat in genom att uppmuntra boende i området att ta kontakt med oss med deras synpunkter, berättar Inger Stenlund, aktiv medlem i Hyresgästföreningen.

En punkt som lyftes våren 2016 var den slitna gräsplätten bredvid lekplatsen. Platsen användes, men den såg inte trevlig ut och rent funktionsmässigt var den inte optimal. Så Fritidsgruppen tog med förbättringsförslag för gräsplätten i sina anteckningar som de regelbundet skickar till FABO. Och redan nästa år var arbetet med en uppfräschning igång och blev klart på sommaren.

Den tidigare nötta gräsplätten är nu ersatt med en fin och praktisk stensättning som ramas in av nyplanterade blommor och grönskande buskar. Under sommarhalvåret ställs trädgårdsmöbler fram och det blir en naturlig samlingsplats för de boende. Föräldrar har en bra överblick när barnen leker i lekparken, grannar tar en fikastund i vårsolen och ungdomarna har ett ställe att träffas på efter skolan.

— Det är verkligen trevligt och roligt att FABO lyssnar på oss. Samarbetet har fungerat bra under flera år, berättar Inger Stenlund.

Idag består gruppen av fem, sex personer med representanter från Hyresgästföreningen och boende i området. Inger välkomnar gärna fler.

— Vi vill till exempel gärna ha med en röst från en barnfamilj så att deras behov blir representerat i gruppen också. Vi sätter upp lappar i trapphusen med information om vad som är på gång och hur man kan komma i kontakt med oss.

En återkommande aktivitet är trygghetsvandringar som gruppen gör tillsammans med FABO. Då tittar man närmare på den yttre miljön så som belysning som inte fungerar och träd och häckar som skymmer sikten. Trygghetsvandringar och den regelbundna avstämningen med FABO gör att området både blir tryggare och mer attraktivt att bo i och besöka.

Den nötta gräsplätten är nu ersatt med praktisk stensättning och nyplanterade blommor. Foto: Per-Arne Rosenqvist

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.