Sänkte hyran med 1960 kronor

Ett samtal till Hyresgästföreningen om brister i en lägenhet resulterade i sänkt hyra för hyresgästen.

En medlem i Kävlinge upp­levde att det fanns brister i lägenheten som behövde åt­gärdas och ringde till Hyres­gästföreningen för att få hjälp med en besiktning.

– När vi kom dit kunde vi kon­statera att det fanns brister i lägenheten, men framförallt upptäckte vi att hyran var alldeles för hög i jämförelse med liknande lägenheter på orten, säger förhandlare Mujo Mujanovic.

Ärendet hamnade i Hyresnämnden där Hyres­gästföreningen och fastig­hetsägaren gjorde en frivillig överenskommelse. Det resulterade i en sänkning av hyran på inte mindre än 1960 kronor för två-rumslä­genheten på 52 kvadratmeter. Med en minskad månadshy­ra från 6540 kronor till 4600 kronor.

– I detta fall betalade hyres­gästen alldeles för mycket i hyra och vi är glada att vi kun­de hjälpa till, avslutar Mujo.