Uppsagd familj fick bo kvar

Anne-Marie arbetar som jurist på Hyresgästföreningen i norra Skåne och tar varje dag emot samtal från medlemmar som behöver råd och stöd i juridiska frågor.

En dag ringde en hyresgäst från en ort i nordvästra Skåne. Han var mycket oroad och berättade att han och hans familj blivit uppsagda och skulle vara ute ur huset inom sju dagar, berättar Anne-Marie.

–Familjen hyr i andra hand av kommunen och jag reagerade direkt på att det var sju dagars uppsägningstid, vilken inte är normalt. Jag bad honom komma hit så fort han kunde och visa upp kontraktet.

Det visade sig att enligt kontraktet hade familjen tre månaders uppsägningstid och Anne-Marie tog kontakt med kommunen. De berättade att orsaken till uppsägningen var att de fått in klagomål från fastighetsägaren som fått klagomål från grannar om störningar från familjens lägenhet. Familjen nekade till störningarna som kommunen beskrev.

–Jag ringde till socialsekreteraren och verksamhetschefen i kommunen, enligt mig var inte familjen uppsagd på riktiga grunder. De hade inte fått något varningsbrev, vilket man måste få för att kunna göra något åt saken.

–Mannen var förskräckligt orolig för att mista lägenheten för barnens skull. Jag mejlade kommunen och skrev att avtal är avtal och ska följas. Man måste ha bevis för att det har pågått störningar och de måste också kunna visa att de har skickat varningsbrev till familjen. Efter det drog kommunen tillbaka den omedelbara uppsägningen. De ändrade även sina rutiner så att de följer hyreslagens bestämmelser om uppsägningstider.

–Det resulterade i att familjen nu får bo kvar. Vi stoppade uppsägningen. Sådant kan göra mig så glad, när man gör skillnad. För familjen är det en oerhörd lycka att få bo kvar, säger Anne-Marie.