Engagemang gav ny sportig plan

I Hanaskog i norra Skåne bodde många barn men det saknades en lekplats. Den lekplats som fanns hade tagits bort på grund av att den inte höll rätt standard. Hyresgästerna i området samlades på möten med Hyresgästföreningen för att göra något åt saken.

Carl-Johan står framför allaktivitetsplanen med en pojke i bakgrunden som håller i en fotboll

– Redan 2012 kom önskemål från flera hyresgäster om en ny lekplats och vi diskute­rade det på många av våra bostadsmöten under året, säger Carl-Johan som bor i Hanaskog och är ordförande i Hyresgästföreningen Öst­ra-Göinge/Osby.

Frågan lyftes i Boinflytande­kommittén, en kommitté med representanter från Hyres­gästföreningen och Göing­ehem, och det såg ljust ut. Under hösten 2013 började hyresförhandlingarna och en förhandling om lekplat­sen. Tyvärr gick det inte som planerat och pengarna som skulle gå till en ny lekplats an­vändes till annat. Men Carl-Johan och hyres­gästerna gav inte upp. Vid hyresförhandlingarna 2014 lyftes frågan igen och den här gången blev det positiva besked.

– Vi fick en halv miljon kro­nor från Göingehem att bygga lekplats för. Under tiden som gått hade kommunen dock planerat att bygga en lekplats i närheten, men då föddes idén till en allaktivitetsplan där barnen och ungdomarna kan spela innebandy, tennis och fotboll, säger Carl-Johan.

Men en allaktivitetsplan kos­tade lite mer så Hyresgäst­föreningen, Göingehem och kommunen sökte med hjälp av Hanaskogs IS och Qviinge Tennisklubb, pengar från Skå­neidrotten, och det gick vä­gen. En allaktivitetsplan bör­jade byggas hösten 2015 och ett år senare stod den färdig.

– Det är roligt att få vara med från början när idéerna om en lekplats föddes tills det att en allaktivitetsplan nu står klar.

– Många har engagerat sig i detta och det är roligt att vi tillsammans kunde göra det verkligt, avslutar Carl-Johan.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.