Elsa kämpar för Österängsbussen

Genom området Österäng i Kristianstad åker bussen som tar människor till och från jobbet, skolan och affären. När busslinjen hotades att läggas ned kämpade Elsa och Österängsborna för att få ha den kvar.

 – Vi fick reda på det genom tidningarna. Skånetrafiken hade flaggat för att busslin­jen var omodern och skulle tas bort, men den behövs här! Det finns många som är helt beroende av bussarna, säger Elsa som är ordförande i den lokala hyresgästföreningen Poeterna.

Den lokala hyresgästförening­en kallade till bostadsmöten där frågan om busslinjen dis­kuterades livligt. En namnin­samling startades, men utan resultat. I december 2014 kom beskedet om nedläggning. – Skånetrafiken hade inte lyssnat på oss, men vi gav oss inte! Vi bjöd in politiker till våra bostadsmöten, vi skrev insändare och fick mycket stöd av enskilda hyresgäster, säger Mikael som är kassör i den lokala hyresgästförening­en. Det hårda arbetet resulte­rade i att Skånetrafiken tillslut gav med sig och i mitten på juni kom busslinjen tillbaka!

– Det är en viktig delseger!, Vi är glada att bussen är till­baka, men den går bara en gång i timmen nu så det blir en del väntan. I höst ska vi ha ett möte med Skånetrafiken, då hoppas jag att de lyssnar på oss och att bussen får gå oftare, säger Mikael.

– Man känner att man inte står ensam. Alla de boende stöttar oss, både hyresgäster och villaägare. Det är ett teck­en på att hela Österäng tycker att bussen är viktig, avslutar Elsa.

Elsa