Rivningen stoppades

Lars är förtroendevald inom hyresgästföreningen i Hallstavik i Norrtälje. Där finns det en arbetsgrupp som lyckats att skapa ett gott klimat mellan hyresgästföreningen och bostadsbolaget. Alla är överens om hur viktigt det är med hyresgästernas medinflytande. Det blev räddningen där en rivning av hus hotade.

- Vi har lyckats förhindra en planerad rivning av ett bostadsområde. Tack vare att vi var alerta och kom in i ett tidigt skede fick vi möjlighet att påverka planeringen.

Läs mer

I stället för rivning blev det en omfattande renovering där man gör stambyten, drar nya elledningar, renoverar badrum, sätter in nya altandörrar, gör iordning lägenheternas uteplatser samt förbättrar utemiljön.

- Det blir bland annat bil- och gångvägar, belysning, gräsytor och planteringar med mera och de drar in fjärrvärme och gör om fasader.

- Allt detta, för att vi hade goda argument, och utan att höja hyran för de som bor där nu! Man får i stället en hyressänkning med 5 % på grund av att företaget drar in fjärrvärme vilket medför att hyresgästerna betalar sin elförbrukning på egen räkning från elbolaget!

Vid nyinflyttning kommer hyran att förhandlas enligt bruksvärdesprincipen.

- Nu kan alla hyresgäster bo kvar i ett på sikt nyrenoverat bostadsområde utan att skinnas genom orimliga hyreshöjningar. Vad mer kan man önska, undrar Lars, som tillsammans med andra aktiva medlemmar, fortsätter arbetet med att förbättra bostadsområdet

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.