Informerade om räntan

I Norrtälje har kommunen lagt ett högt räntepåslag på allmännyttans lån. Pengar som skulle kunna gå till renovering av hyresfastigheterna betalas istället i ränta till kommunen som sedan används till verksamhet som borde bekostas av alla invånare med skatten.

Hyresgästföreningen i Väster Knutby med Birjer i spetsen kör 100% inför valet genom att informera Norrtäljeborna om räntan. Föreningen arbetar aktivt för att få ner det höga räntepåslag som bostadsbolaget tvingas betala vid upplåning. Som i slutänden hamnar på de boendes hyresavier. Ett arbete som ska leda till en förändring, en förändring som gynnar alla hyresgäster.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.