Årsmöte medan pastavattnet kokar

Hyresgästföreningen i Östhammar i norra Uppland har bra verksamhet. Nästan hälften av hushållen är medlemmar. Men det traditionella årsmötet lockar bara en handfull besökare trots nya grepp som gratis buss till möteslokalen.

– Jaha, men då får vi pröva något annat, resonerade styrelsen med Gret-Lis , snart 70 år, i spetsen.   

Eftersom många upplever att kommunen är vidsträckt och tycker det är långt att åka till lokalen blev lösningen: digitala årsmöten.

Läs mer

– Ja, för då försvinner ju avstånden!    

Gret-Lis tog hjälp av bland andra Georg, utredare på regionkontoret i Uppsala. Georg har myntat begreppet ”årsmöte medan pastavattnet kokar”. De unga vill inte ägna en halv söndag åt att åka till och sitta i en möteslokal men vill ändå delta.

En webbtjänst som direktsänder via internet användes. På så sätt kunde deltagarna i år sitta i två lokaler på två orter, Östhammar och Gimo, och ändå genomföra årsmötet.   

Eftersom föreningen inte riktigt hann med att marknadsföra den nya webbtjänsten och tekniken kändes främmande blev det ungefär lika många deltagare som året innan.

Men försöket gav Gret-Lis blodad tand.    

– Nästa år ska vi ha betydligt fler deltagare än tidigare, dels på plats i lokalen, dels via nätet.   

Då ska de årsmötesdeltagare som så önskar kunna följa och delta i årsmötet på två olika sätt. Dels från olika lokaler. Dels från sina hem. I det senare fallet alltmedan pastavattnet kokar.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.