Megapoppis Megaloppis i Majorna

Sista söndagen i maj varje år är det folkfest i Majorna och Kungsladugård. När det är Megaloppis går Majborna hen ur huse och säljer och byter saker med varandra. Det pratas, fikas och umgås över flera stadsdelar.

Anna är en av alla aktiva som gör det hela möjligt. ”Megaloppisen är en chans för folk att prata och komma samman. Det är att det är så många delar i Megaloppisen som gör det så fantastiskt!” En folkfest i ordets rätta mening.