Solen skiner in på en soffa
Mark Adriane/Unsplash

Inflytande

Du som hyresgäst ska ha möjlighet att påverka din hemmiljö. Det är du som är experten på att bo just där. Inflytande över det egna hemmet och den gemensamma hemmiljön är viktigt för trivseln. Mötesplatser, att du känner igen dina grannar, att det är rent, snyggt och ljust i området - allt detta ökar trivseln och tryggheten i bostadsområdet.

Ökat inflytande vid ombyggnad

När fastighetsägaren vill bygga om fastigheten eller genomföra större renoveringar kan hyresgäster känna sig utsatta. Utöver att bostaden ska förändras ger åtgärderna ofta kraftigt höjd hyra. Dagens lagstiftning ger dig och dina grannar en mycket begränsad möjlighet att påverka vilka åtgärder som ska genomföras. Därför är det viktigt att hyresgästernas inflytande stärks i dessa processer.

Ökat inflytande över den egna bostaden

För att hyresrätten ska vara en attraktiv boendeform behöver vi hyresgäster ha ett större inflytande över våra hem. Hyresgästföreningen vill öka hyresgästernas inflytande över tillval och frånval i hemmet. Möjligheterna att påverka kvalitet, utrustning och förbrukningskostnader måste utvecklas. Dessutom behöver hyresgästernas inflytande vid ombyggnad stärkas.

Ökat inflytande över den gemensamma hemmiljön

Alla hyresgäster som vill ska ha möjlighet att påverka den gemensamma hemmiljön. Miljön runt den egna lägenheten är betydelsefull för upplevelsen i hemmet. Mötesplatser, att man känner igen sina grannar, att det är rent, snyggt och ljust i området, ökar trivseln och tryggheten. Med hemmiljön menar vi den egna lägenheten, husets gemensamma utrymmen och den närmaste omgivningen. Hemmiljön omfattar både den sociala och fysiska miljön. Här kan du läsa mer om hur du engagerar dig.