Coronakrav

Landets hyresgäster behöver ett särskilt stöd för att ta sig igenom den nya verkligheten och som svarar mot den alarmerande samhällsutvecklingen, med hög arbetslöshet och där många står utförsäkrade och har inte hunnit kvalificera sig till A-kassan.

Hyresgästföreningen har därför lagt fram sju krav på åtgärder som skulle kunna hjälp de personer och hushåll som har råkat ut för inkomstbortfall till följd av Coronapandemin. Det är viktigt att ett förebyggande arbete sätts igång av regeringen.

  1. Hyresrabatter, hyresvärdarna bör kunna ta detta ansvar för att under en kortare tid rabattera hyrorna för drabbade hyresgäster. De kostnader för underhåll som inte har kunnat utföras kan täcka den större delen av dessa kostnader.

  2. Stärka den kommunala hyresgarantin och se till att den används av bostadsföretagen. Det finns redan en kommunal hyresgaranti, där kommunen går i borgen för hyresgästen under upp till sex månader, med anledning av att den bostadssökande har betalningsanmärkningar, osäker anställning/inkomst/skulder. Boverket har utvärderat den kommunala hyresgarantin och gör bedömningen att åtgärder som skulle öka utfärdandet av hyresgarantier är; höja bidragsbeloppet per lämnad garanti, godkänna försörjningsstöd som inkomst, förlänga hyresgarantin från sex månader till tolv månader.

  3. En Hyresfond, bör instiftas under den tid som pandemin pågår. Vägen till att ansöka om försörjningsstöd är lång. Ofta väljer många hushåll att skuldsätta sig/ta lån. Det är en oroväckande utveckling för hela samhället. En hyresfond är en bra investering för en kort lösning till dess att ett drabbat hushåll kan komma på fötter igen.

  4. Temporärt höjda och tillgängliggjorda bostadsbidrag under den tid som pandemin pågår. Dessa ska gälla både för barnfamiljer och ensamhushåll, utan återbetalningskrav.

  5. Inga vräkningar med anledning av covid-19 under perioden.

  6. Kostnaden för medlemskap i Hyresgästföreningen bör inräknas i normen för försörjningsstöd. Det är en förhållandevis billig trygghetsförsäkring att garanteras juridisk hjälp om man hamnar i bekymmer med sin ekonomi och i förlängningen med sin fastighetsägare.

  7. Stoppa införandet av marknadshyror genom slopande av punkt 44 i januariavtalet ”Införandet av marknadshyror i nyproduktionen.”