Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Så tycker Vänsterpartiet om hyresgästernas viktigaste frågor

Bygg fler hyresrätter, stoppa marknadshyror och ge hyresgäster större inflytande vid renovering. Det är några av Hyresgästföreningens viktigaste valfrågor. Vi har bett ansvariga politiker ta ställning till våra frågor - och analyserat svaren. Såhär tycker Vänsterpartiet.

Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar har svarat på frågorna. Hyresgästföreningens expertkommentarer är skrivna av chefsekonom Martin Hofverberg. 

Bygg 30 000 nya hyresrätter om året, i tio år – JA eller NEJ?

JA: Minst. Boverket menar att vi skulle behöva bygga ungefär 80 000 bostäder per år. Riksdagen har på Vänsterpartiets initiativ fattat beslut om att åtminstone hälften av all nyproduktion ska vara hyresrätter det innebär att vi helst skulle behöva komma upp i 40 000 hyresrätter per år.

Hyresgästföreningens expertkommentar: V vill bygga i den takt som Boverket har fastslagit att det finns behov av, det tycker vi är positivt. Dessutom har de föreslagit statliga topplån och vill utveckla investeringsstödet – konkreta förslag som kan upprätthålla byggtakten när konjunkturen vänder. Just nu står de tyvärr ensamma med de här positionerna. De skulle även behöva klargöra hur deras förslag ska förhålla sig till EU:s regelverk, något som är avgörande för om de är möjliga att sjösätta.

Stoppa marknadshyror – JA eller NEJ?

JA: Det ger inte fler hyresrätter, bara dyrare hyror för dem som finns.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Vi instämmer i analysen. Det känns skönt att ännu ett parti ställer sig bakom förhandlings- och bruksvärdessystemet.

Allmännyttiga bostadsbolag ska finnas i alla kommuner – JA eller NEJ?

JA: Annars är det inte möjligt att för kommunen att ta sitt bostadsförsörjningsansvar.

Hyresgästföreningens expertkommentar: V vill se lagkrav på att man ska ha allmännyttiga bostadsbolag i alla kommuner, det tycker vi är bra.

Stärk hyresgästernas inflytande i samband med renoveringar – JA eller NEJ?

JA: Självklart behövs det ett skydd för så stora hyreshöjningar som förekommer vid renoveringar.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Utmärkt, V står bakom utredningen Stärkt ställning för hyresgäster. Det är dock synd att de inte varit hårdare mot regeringen angående att lägga fram en proposition.

Inför ROT-avdrag även i hyreshus – JA eller NEJ?

NJA: Att det ska vara just ett avdrag har vi inte fattat beslut om. Man kan också tänka sig olika typer av stöd för renoveringar.

Hyresgästföreningens expertkommentar: V vill ha en reform för jämlika villkor mellan upplåtelseformerna, men är inte inne på ROT- avdrag – de ser andra typer av stöd. Erfarenheter från den här mandatperiodens olika försök att införa ett stöd visar att ett avdrag kan vara mer framkomligt när det gäller renovering av lägenheter.

Satsa på en social bostadspolitik för ökad trygghet – JA eller NEJ?

JA: En bostad är en del av din välfärd. Vi vill att vi tillsammans garanterar att unga människor kan flytta hemifrån och vuxna kan skilja sig om de vill. Det kräver en aktiv bostadspolitik med stort politiskt ansvarstagande.

Hyresgästföreningens expertkommentar: V driver en politik där samhället ska ta ett stort ansvar för att det ska byggas bostäder, här finns konkretion bakom förslagen.

Hyresgästföreningens sammanfattande kommentar

V har tagit fram en konkret bostadspolitik med tydligt hyresrättsfokus. De ser utmaningen med finansieringsfrågan och försöker lösa den med statliga lån och utökat investeringsstöd. Det tycker vi är bra. Nu vill vi se att förslagen prioriteras i deras budgetarbete.

Här kan du läsa om vad de andra partierna tycker