Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Så tycker Sverigedemokraterna om hyresgästernas viktigaste frågor

Bygg fler hyresrätter, stoppa marknadshyror och ge hyresgäster större inflytande vid renovering. Det är några av Hyresgästföreningens viktigaste valfrågor. Vi har bett ansvariga politiker ta ställning till våra frågor - och analyserat svaren. Såhär tycker Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraternas Roger Hedlund har svarat på frågorna. Hyresgästföreningens expertkommentarer är skrivna av chefsekonom Martin Hofverberg.

Bygg 30 000 nya hyresrätter om året, i tio år – JA eller NEJ? 

JA: Arbetsmarknad, tillväxt, livsvillkor och möjligheter, bygger alla på en väl fungerande bostadsmarknad där hyresrätten är av central betydelse.

Hyresgästföreningens expertkommentar: SD har inga konkreta förslag på hur de 30 000 nya hyresrätterna om året ska komma till.

Stoppa marknadshyror – JA eller NEJ?

JA: Sverigedemokraterna anser att dagens bruksvärdessystem i grunden är en bra funktion att hålla ner kostnaden för en av hushållens största utgiftsposter. Vi menar att det saknas underlag för att skapa fler bostäder genom att införa marknadshyror och att det i dagens bostadskris bara skulle leda till kraftigt höjda hyror.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Det här ser ut att vara ett bra svar. Problemet är att Sverigedemokraterna ger väldigt otydliga och motstridiga besked i den här frågan, deras ekonomisk-politiske talesperson är till exempel av en annan uppfattning. Erfarenheter visar att många frågor är förhandlingsbara för Sverigedemokraterna och det här är inte en prioriterad fråga för dem. 

Allmännyttiga bostadsbolag ska finnas i alla kommuner – JA eller NEJ?

JA: Allmännyttiga bostadsbolag är viktiga men vi ser även att det kan lösas med andra varianter av likartad funktion.

Hyresgästföreningens expertkommentar: De är inte beredda att sätta några nationella lagkrav men lägger till att det som allmännyttan gör idag kan lösas med andra varianter – vad betyder det? Det låter inte som att de värderar allmännyttan så högt.

Stärk hyresgästernas inflytande i samband med renoveringar – JA eller NEJ?

JA: Vi är öppna för en översyn över vad som ska anses skäligt gällande renoveringar och standardhöjningar av lägenheter och vilka möjligheter det finns till att skjuta på renoveringar tills en hyresgäst flyttat.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Svaret är otydligt. Möjlighet att skjuta på renovering tills en hyresgäster flyttat finns redan idag inom rådande system. Det är synd att de inte förhåller sig till utredningen Stärkt ställning för hyresgäster som ligger på området.

Inför ROT-avdrag även i hyreshus – JA eller NEJ?

JA: Vid en större översyn av skatterna kopplad till bostäder.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Det är vanligt att man hänskjuter frågan till en stor skattepolitisk uppgörelse. Frågan är när den uppgörelsen kommer. Vi tycker att det här är en akut fråga som bör prioriteras.

Satsa på en social bostadspolitik för ökad trygghet – JA eller NEJ?

JA: Bostadsbidraget ska höjas och insatser ska göras för att öka tryggheten i bostadsområdena och för att polisen ska kunna närvara på ett säkert sätt. EBO-lagen ska avskaffas för att motverka segregation där trångboddheten är en stor faktor.

Hyresgästföreningens expertkommentar: SD tycker att bostadsbidraget ska höjas - det håller vi med om, men det är inte det enda som ska till. Dels är det kostsamt och dels riskerar det att driva upp priserna om det inte kompletteras med andra åtgärder som främjar ett högt byggande. Vi tycker inte att EBO-lagen, alltså lagen om eget boende för asylsökande, ska avskaffas helt och hållet. Det är intressant att de varken vill ha EBO-lagen eller bosättningslagen där nyanlända fördelas ut på kommunerna. SD har ett väldigt smalt perspektiv på den sociala bostadspolitiken.

Hyresgästföreningens sammanfattande kommentar

Deras bostadspolitik saknar konkretion och är inte tillräckligt utvecklad. Jag har svårt att se att de utmaningar som står framför oss skulle lösas med Sverigedemokraternas recept.

Här kan du läsa om vad de andra partierna tycker