Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Så tycker Socialdemokraterna om hyresgästernas viktigaste frågor

Bygg fler hyresrätter, stoppa marknadshyror och ge hyresgäster större inflytande vid renovering. Det är några av Hyresgästföreningens viktigaste valfrågor. Vi har bett ansvariga politiker ta ställning till våra frågor - och analyserat svaren. Såhär tycker Socialdemokraterna.

Socialdemokraternas Johan Löfstrand har svarat på frågorna. Hyresgästföreningens expertkommentarer är skrivna av chefsekonom Martin Hofverberg. 

Bygg 30 000 nya hyresrätter om året, i tio år – JA eller NEJ?

JA: Vårt mål är att det ska byggas 45 000 nya bostäder om året fram till år 2030.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Socialdemokraterna har varit med och tagit fram det investeringsstöd som syftar till att det ska byggas fler hyresrätter, det är den mest konkreta reformen på det bostadspolitiska området under den här mandatperioden. Vi tror dock att det finns betydligt större utmaningar när konjunkturen vänder. Då menar vi på Hyresgästföreningen att staten behöver gå in och ta betydligt större ansvar för finansieringen av bostadsbyggandet. Socialdemokraterna har haft diskussioner i den riktningen men vi har ännu inte sett några konkreta vallöften. Dessutom pekar prognoserna på att 45 000 nya bostäder om året inte räcker, det är också otydligt hur många av dem som kommer att vara hyresrätter.

Stoppa marknadshyror – JA eller NEJ?

JA: Vid ett införande av marknadshyror riskerar hyresgäster chockhöjda hyror på tiotusentals kronor om året. Vi socialdemokrater tror på den svenska partsmodellen, där hyresgästerna och fastighetsägarna kommer överens om hyrorna. Vi vill värna om allas rätt till en bostad, oavsett storlek på den egna eller föräldrarnas plånbok.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Det här är ett tydligt besked om att behålla dagens bruksvärdessystem (länk till text om bruksvärdessystem) på hyresmarknaden – utan förbehåll, något vi uppskattar.

Allmännyttiga bostadsbolag ska finnas i alla kommuner – JA eller NEJ?

JA: Det är upp till varje kommun att bestämma om de vill ha ett allmännyttigt bostadsbolag. Vi anser att dessa bostadsbolag även i framtiden är ett viktigt redskap för att öka bostadsbyggandet och klara bostadsförsörjningen i kommunerna.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Om Socialdemokraterna styr kommunen kommer de vilja ha allmännyttiga bostadsbolag. Men på nationell nivå är de tyvärr inte beredda att lagstifta om att det ska finnas krav på allmännyttiga bostadsbolag i varje kommun.

Stärk hyresgästernas inflytande i samband med renoveringar – JA eller NEJ?

JA: Tydligare krav på information och samråd med hyresgästerna ökar tryggheten för hyresgästerna, samtidigt som risken för tvister minskar.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Här delar vi uppfattningen med Socialdemokraterna. S står bakom utredningen som heter Stärkt ställning för hyresgäster, och som syftar till att man ska ta hänsyn till hyresgästernas intressen vid ombyggnad. De har dock haft frågan på sitt bord länge utan att lägga en proposition i riksdagen.

Inför ROT-avdrag även i hyreshus – JA eller NEJ?

NEJ: Det är angeläget att jämna ut villkoren mellan hyrda och ägda bostäder. Men ROT-avdraget är riktat till den som äger bostaden och är därför inte tillämpligt för hyresgäster. Vi vill därför hitta andra vägar för att nå en kostnadsneutralitet mellan boendeformerna.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Det är positivt att S vill jämna ut villkoren. Men det är synd att de säger nej när det faktiskt kommer ett konkret förslag på hur det kan gå till. Vi menar att ROT-avdraget är tillämpligt även för hyresrätten.

Satsa på en social bostadspolitik för ökad trygghet – JA eller NEJ?

JA: Sverige behöver fler bostäder och en rättvisare bostadsmarknad. Vi ska därför fortsätta att bygga och vi ska bygga bostäder som fler har råd att bo i. Vi måste få bort trösklar som hindrar många grupper från att ha råd att ta sig in på bostadsmarknaden. Vi vill särskilt prioritera satsningar för att fler unga ska kunna flytta hemifrån och få sin första bostad. Det kräver blocköverskridande uppgörelser och reformer, med fördelningspolitiskt fokus. Särskilt på skatteområdet, som är nära sammankopplat med bostadsfrågorna.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Det här är inte särskilt konkret. Frågan är hur vi ska bygga bra bostäder som fler har råd att bo i. Än så länge har S kommit med investeringsstödet och även ett förslag om ungdomsbostäder med lite lägre standard. Men jag saknar de stora greppen, som hur mer mark ska tillgängliggöras för byggnation och hur staten kan gå in med finansiering av bostadsbyggande i lågkonjunktur.

Hyresgästföreningens sammanfattande kommentar

Det märks att Socialdemokraterna prioriterar hyresrätter, värnar hyresgästernas trygghet och att de aktivt vill arbeta för att bygga mer. Det som saknas är konkreta åtgärder för att upprätthålla en hög byggtakt till rimliga hyror när byggkonjunkturen viker.

Här kan du läsa om vad de andra partierna tycker