Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Så tycker Miljöpartiet om hyresgästernas viktigaste frågor

Bygg fler hyresrätter, stoppa marknadshyror och ge hyresgäster större inflytande vid renovering. Det är några av Hyresgästföreningens viktigaste valfrågor. Vi har bett ansvariga politiker ta ställning till våra frågor - och analyserat svaren. Såhär tycker Miljöpartiet.

Miljöpartiets Emma Hult har svarat på frågorna. Hyresgästföreningens expertkommentarer är skrivna av chefsekonom Martin Hofverberg. 

Bygg 30 000 nya hyresrätter om året, i tio år – JA eller NEJ? 

JA: Miljöpartiet föreslår ett nytt bostadspolitiskt mål; att under åren 2019-2025 ska 450 000 nya bostäder byggas, av dem ska minst hälften vara hyresrätter.

Hyresgästföreningens expertkommentar: MP har tagit fram ett bostadspolitiskt program där det tyvärr saknas konkreta förslag på hur de ska hålla uppe den höga byggtakten. Det är bra att det finns en viljeinriktning men jag ser inte hur de ska kunna förverkliga den utan att ta ett större grepp om finansiering, statliga stöd och incitament för kommunerna att planlägga mer mark.

Stoppa marknadshyror – JA eller NEJ?

JA: Miljöpartiet anser inte att marknadshyror är lösningen på bostadsbristen. På en marknad där det finns brist på varan som efterfrågas, i det här fallet brist på bostäder, så är risken överhängande att en friare hyressättning skulle medföra höjda hyror. Det i sin tur kan leda till ökad segregation och ökad bostadsbrist för de som redan har det svårt att betala högre hyror.

Hyresgästföreningens expertkommentar: MP ger ett bra svar som visar att de har insikt i förutsättningarna på hyresmarknaden.

Allmännyttiga bostadsbolag ska finnas i alla kommuner – JA eller NEJ?

JA: Allmännyttans roll ska vara att bygga och förvalta bostäder för alla. Vi behöver stärka allmännyttan och se till att kommunen använder allmännyttan som ett verktyg för att bidra till den socialt- och ekologiskt hållbara samhällsutvecklingen. Allmännyttan har en viktig roll också i framtiden.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Det är jättebra att MP ser så positivt på allmännyttan – de fångar vad allmännyttan ska vara. Men det finns inga förslag från partiet om att det ska vara krav på kommunerna att hålla sig med ett allmännyttigt bostadsbolag, vilket i praktiken innebär att utförsäljningar kan fortsätta. 

Stärk hyresgästernas inflytande i samband med renoveringar – JA eller NEJ?

JA: Miljöpartiet vill stärka hyresgästernas rättigheter vid renoveringar exempelvis genom större delaktighet i processen.

Hyresgästföreningens expertkommentar: MP sitter med i regeringen som tog fram utredningen Stärkt ställning för hyresgäster, därför förväntar vi oss att de ska driva den här frågan. Tyvärr har de inte lagt fram en proposition i riksdagen.

Inför ROT-avdrag även i hyreshus – JA eller NEJ?

JA: Miljöpartiet anser att ROT-avdraget behöver reformeras, det är inte rimligt att skattemedel används för att subventionera att personer river ut fullt fungerande kök. Miljöpartiet vill ha ett mer klimatsmart ROT-avdrag som även omfattar hyreslägenheter och bostadsrättsföreningar. Miljöpartiet har infört REP-avdrag och sänkt momsen på reparationer och vi vill införa ett HYBER-avdrag (hyra-begagnat-reparation).

Hyresgästföreningens expertkommentar: Det är jättebra att de är beredda att titta på ROT-avdrag för hyresrätten. Däremot har det inte rört sig så mycket i den här frågan, de hade kunnat ta mer initiativ eller prioriterat det hårdare i budgetförhandlingar. 

Satsa på en social bostadspolitik för ökad trygghet – JA eller NEJ?

JA: Socialt hållbara städer och samhällen har förmågan att bryta utanförskap och minska segregation. Det socialt hållbara samhället skapar och upprätthåller en generell och jämställd välfärd, och kan genom det lösa sociala problem. Detta är ett fundamentalt krav för att skapa ett tillitsfullt samhälle som förmår bygga ett socialt kapital, minska utanförskap och minska segregation. Miljöpartiet har en rad förslag för en socialt hållbar bostadspolitik. 

Hyresgästföreningens expertkommentar: Vi vill också gärna se socialt hållbara städer. Det har dock visat sig vara lättare sagt än gjort. Går vi bortom slagorden så handlar det om att sänka kostnader och i förlängningen priser i all nyproduktion, oavsett upplåtelseform, exempelvis att sänka kapitalkostnaderna för byggherrarna genom statliga lån. Det är också svårt att se ordentligt minskad segregation utan att antingen rikta en stor del av beståndet till vissa inkomstgrupper, alternativt verka för att inkomst- och förmögenhetsskillnaderna minskar drastiskt genom beskattning och andra åtgärder. Det är svårt att värdera om MP verkligen har kapacitet att genomföra sina förslag.

Hyresgästföreningens sammanfattande kommentar 

MP har vissa, konkreta förslag som ROT-avdrag för hyresrätter, vilket vi välkomnar. Problemet är att deras svar ofta blir väldigt luftiga och inte särskilt konkreta. Det behövs hård politik och styrning för att genomföra de förändringar som krävs. Frågan är om de har kapacitet att förverkliga den politik som beskrivs i visionsdokumenten.

Här kan du läsa om vad de andra partierna tycker