Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Så tycker Kristdemokraterna om hyresgästernas viktigaste frågor

Bygg fler hyresrätter, stoppa marknadshyror och ge hyresgäster större inflytande vid renovering. Det är några av Hyresgästföreningens viktigaste valfrågor. Vi har bett ansvariga politiker ta ställning till våra frågor – och analyserat svaren. Såhär tycker Kristdemokraterna.

Kristdemokraternas Caroline Szyber har svarat på frågorna. Hyresgästföreningens expertkommentarer är skrivna av chefsekonom Martin Hofverberg.

Bygg 30 000 nya hyresrätter om året, i tio år – JA eller NEJ?

JA: För att stimulera byggande behövs flera förändringar i plan- och bygglagen för att förenkla byggandet. Bland våra regelförenklingsförslag finns undantag för tillgänglighetshinder, privat initiativrätt, strandskyddsreformer, enklare planprocess, utformningsbestämmelser i detaljplan, minskningar av hur många gånger samma ärende kan överklaga samt fler bygglovsbefriade åtgärder. Vi vill också främja byggandet av äldrebostäder genom ett förhöjt investeringsstöd. 

Hyresgästföreningens expertkommentator: Kristdemokraternas enkelspåriga avregleringspolitik är ett eko från förra valrörelsen. Det som har hänt sen dess är att byggandet ökade markant utan att plan- och bygglagen förändrats nämnvärt. Istället är det konjunkturen som drivit på byggandet. Då talar mycket för att det är finansieringen, inte regelverket, som avgör byggtakten. Och där är Kristdemokraterna tyvärr svarslösa, förutom vad gäller äldrebostäder där man tydligen inte litar på att marknaden ska lösa problemet.

Stoppa marknadshyror –  JA eller NEJ? 

JA: Kristdemokraterna vill inte ha marknadshyror. Däremot föreslår vi att nyproduktion ges fri hyressättning i avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare under förutsättning att besittningsskyddet är starkt och indexeringen av hyran är förutsägbar över tid. 

Hyresgästföreningens expertkommentar: Kristdemokraterna säger nej till ordet marknadshyra. Men de vill ha fri avtalsrätt, alltså marknadshyra, i nyproduktion. Det som är viktigt att förstå är att det här är på sikt ett sätt att urholka förhandlingsrätten och hyresgästernas konsumentskydd. Det ser vi på Hyresgästföreningen allvarligt på.

Allmännyttiga bostadsbolag ska finnas i alla kommuner – JA eller NEJ? 

NEJ: Allmännyttan har en viktig roll att spela för bostadsmarknaden. Den sociala dimensionen av förvaltningen är särskilt viktig för att upprätthålla grundtanken med allmännyttan. Likaså att främja goda bostadsmiljöer genom ett gott förvaltarskap. Allmännyttan är dock inte det enda sättet att uppnå social bostadspolitik. Kommunerna avgör själva hur de bäst löser bostadsfrågan i sin kommun. 

Hyresgästföreningens expertkommentar: Kristdemokraterna har en bra ingång till vad allmännyttan är och ska göra, vilket är positivt. Men eftersom att man skjuter frågan till kommunerna så kan det ändå resultera i utförsäljning av allmännyttan.

Stärk hyresgästernas inflytande i samband med renoveringar – JA eller NEJ?

JA: Hyresrätten bör kunna vara en betydligt mer flexibel boendeform än idag. En större variation i relation till den standardiserade byggnormen, där en del vill ha lägre standard till förmån för en lägre hyra medan andra vill ha en högre standard. På samma sätt kan också en varierande servicegrad vara aktuell. För särskilt äldre hyresgäster är kringtjänster mer relevanta i form av exempelvis reception, städning och vaktmästeri.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Det här är framförallt en fråga som rör maktbalansen mellan hyresgäst och hyresvärd, där vi menar att hyresgästernas ställning vid omfattande renoveringsarbeten måste stärkas. Kristdemokraterna svarar i grunden på en annan fråga, som rör Boverkets byggregler och varierande servicegrad i hyresrätten. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att man inte ställer upp bakom utredningen Stärkt ställning för hyresgäster, vilket vi beklagar.

Inför ROT-avdrag även i hyreshus – JA eller NEJ?

NEJ: ROT-avdraget är kopplat till ägandet och vi har inte föreslagit att detta ska ändras. Ett ROT-avdrag syftar bland annat till att öka arbetsutbudet och minska svartarbetet. Det riktar sig enbart till privatpersoner. Fastighetsägarna ansvarar för att hålla en god boendestandard i hyreslägenheterna, det ansvarstagandet skulle undermineras om ansvar för standarden istället riktades mot hyresgäster med ett ROT-avdrag.

Hyresgästföreningens expertkommentar: KD vill inte hjälpa hyresrätten med upprustningar men de vill fortsätta se till att de som äger sitt boende kan få hjälp av skattebetalarna. Vårt förslag om ROT för hyresrätten är inte konstruerat så att ansvaret för lägenhetsunderhållet faller på hyresgästen, det är en missuppfattning.

Satsa på en social bostadspolitik för ökad trygghet – JA eller NEJ? 

JA: Vi måste trygga bostadsförsörjningen för alla, med olika sociala och ekonomiska förutsättningar. Idag ökar segregationen och sociala kategoriboenden är tyvärr på väg att växa fram. Med de höga trösklarna till bostadsmarknaden är det många som är trångbodda eller som har svårt att få ett fast boende. Vi säger nej till social housing. Däremot föreslår vi att en viss andel av bostäderna i en nyproduktion avsätts för sociala ändamål. Vi anser att en bred bostadssocial utredning bör tillsättas för att analysera den sociala sidan av bostadspolitiken och utvärdera de instrument som idag används. Vi vill också möjliggöra för de som bor i utsatta områden att utifrån en lägre hyra kunna göra avsättningar för att köpa lägenheten som ägarlägenhet.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Det är bra att de säger nej till social housing. Däremot är det tråkigt att man från partiets sida vill utöka ombildningslagen till att även omfatta ombildning till ägarlägenheter. Ombildningslagen har bidragit till att det ombildats fler hyresrätter än det byggts sedan år 2000, dvs antalet hyresrätter i landet minskar. Är det något vi vet är det att vi behöver fler hyresrätter till rimliga hyror för att klara bostadsbristens utmaningar, och KD:s politik kommer att bidra till att antalet billiga lägenheter minskar.

Hyresgästföreningens sammanfattande kommentar

Kristdemokraterna har för hög tilltro till olika typer av avregleringar. Det finns för få bostäder i dag och det som byggs är för dyrt, jag ser inte hur deras politik skulle ändra på det. Det är märkligt att de vill se investeringsstöd till äldrebostäder men samtidigt inte vill se samma lösning när det gäller hyresrätter i stort.

Här kan du läsa om vad de andra partierna tycker