Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Så tycker Centerpartiet om hyresgästernas viktigaste frågor

Bygg fler hyresrätter, stoppa marknadshyror och ge hyresgäster större inflytande vid renovering. Det är några av Hyresgästföreningens viktigaste valfrågor. Vi har bett ansvariga politiker ta ställning till våra frågor – och analyserat svaren. Såhär tycker Centerpartiet.

Centerpartiets riksdagsledamot Ola Johansson har svarat på frågorna. Hyresgästföreningens expertkommentarer är skrivna av chefsekonom Martin Hofverberg. 

Bygg 30 000 nya hyresrätter om året, i tio år – JA eller NEJ?

JA: Det behöver byggas fler bostäder generellt. Och vi förespråkar ett bostadsbestånd med blandade upplåtelseformer. Det är tydligt att det finns ett stort behov också av nya hyresrätter. Kommunerna har ett viktigt ansvar att planera för nya bostäder.

Hyresgästföreningens expertkommentator: C är också inne på avregleringslinjen, dvs att olika regelförenklingar är det som ska ge fler bostäder till lägre priser. Men det saknas konkreta svar på hur byggtakten ska upprätthållas vid den lågkonjunktur som nalkas. 

Stoppa marknadshyror –  JA eller NEJ?

JA: Vi vill se en friare hyressättning, främst i nyproduktion. Men vi föreslår inte marknadshyror. Reformer av hyressättningen behövs däremot för att nya hyresrätter ska byggas i tillräcklig omfattning. Samtidigt behöver besittningsrätten vara fortsatt stark och det ska finnas ett skydd mot plötsliga hyreshöjningar.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Centern vill ha marknadshyror i nyproduktion och nån sorts förändring i hyreslagstiftningen.. Problemet med dagens nyproduktion är att den är för dyr redan nu – vilket kommer att förvärras ytterligare av att fastighetsägarnas får ännu större rätt att sätta hyran hur högt de vill. Centern har svängt fram och tillbaka i den här frågan och är fortsatt otydliga med vilka förslag man vill se inom hyreslagstiftningen, vilket ger anledning till oro. 

Allmännyttiga bostadsbolag ska finnas i alla kommuner – JA eller NEJ?

NEJ: Det måste vara upp till kommunerna att avgöra detta. Samtidigt ser vi det som naturligt att många kommuner fortsatt kommer att göra bedömningen att ett kommunalt bostadsbolag behövs. Inte minst i landsbygdskommuner är det ofta helt nödvändigt för att se till så att nya bostäder byggs.

Hyresgästföreningens expertkommentar: C vill inte ta ställning på nationell nivå, de låter detta bli en kommunal fråga. Då finns det risk att allmännyttan säljs ut. Vi menar att det måste till en lag med krav på allmännyttiga bostadsbolag i alla kommuner. 

Stärk hyresgästernas inflytande i samband med renoveringar – JA eller NEJ?

JA: Vi ser positivt på att hyresgästerna ges inflytande vid renovering. 

Hyresgästföreningens expertkommentar: Bra att de är positiva, men jag hade velat se ett förtydligat resonemang i frågan. Vi får här inget besked om hur Centern ställer sig till den utredning som regeringen tog fram, Stärkt ställning för hyresgäster.

Inför ROT-avdrag även i hyreshus – JA eller NEJ?

NEJ: ROT-avdraget är inte utformat så att det kan användas av företag, och eftersom hyresfastigheter är en form av näringsverksamhet så kan inte bostadsbolagen använda sig av ROT. Att göra en ändring i den riktningen skulle i praktiken bli ytterligare en subvention till bostadsbolagen.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Med den här inställningen kvarstår den orättvisa som finns. De ägda bostäderna blir upprustade med hjälp av staten och hyresrätterna endast med hjälp av hyresintäkterna, det tycker vi är fel.

Satsa på en social bostadspolitik för ökad trygghet – JA eller NEJ?

JA: Sverige behöver en social bostadspolitik som kan möta det utanförskap som riskerar att bli allt allvarligare. Vi tror inte på idén att bygga hela bostadsområden i detta syfte, det finns många dåliga exempel på detta i andra länder. Däremot kan det finnas anledning att inom ett bostadsbestånd reservera enskilda lägenheter för människor som annars skulle ha det svårt att finna en bostad. Blandade upplåtelseformer är att eftersträva för social hållbarhet.

Hyresgästföreningens expertkommentar: Centern vill att det ska byggas enklare bostäder för folk med lägre inkomster. Det tycker vi är fel väg att vandra. Vi tycker att det ska finnas ett stort hyresbestånd där hyrorna hålls på en rimlig nivå, som är tillgängliga för alla. Att minska standarden för att göra bostäderna billigare tycker vi är fantasilöst och direkt farligt. Vi ska bygga bostäder som står i hundra år, minst. Vi föreslår istället att staten tillhandahåller lån som sänker kapitalkostnaden för byggherren, det skulle ge betydligt lägre hyror i nyproduktionen.  

Hyresgästföreningens sammanfattande kommentar

C pratar mycket om att få ned kostnaderna, men det är priset för slutkunden är det intressanta. Avregleringar sänker byggherrens kostnad, men hur blir det billigare för mig som hyresgäst eller köpare av bostaden? C underskattar behovet av statlig finansiering när konjunkturen vänder och vi ser inga konkreta förslag för hur orättvisan mellan upplåtelseformerna ska avskaffas.

Här kan du läsa om vad de andra partierna tycker