Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Så tycker partierna om hyresgästernas viktigaste frågor

Bygg fler hyresrätter, stoppa marknadshyror och ge hyresgäster större inflytande vid renovering. Det är några av Hyresgästföreningens viktigaste valfrågor. Vi har uppmanat ansvariga politiker att ta ställning till våra frågor – och analyserat svaren.

Inför valet den 9 september var partierna otydliga med var de stod i frågan om marknadshyror och bostadspolitiken i stort. Därför skickade Hyresgästföreningen en enkät till partiernas bostadspolitiska talespersoner, med sex frågor om bostadspolitik:

  1. Bygg 30 000 nya hyresrätter om året, i tio år – JA eller NEJ? 
  2. Stoppa marknadshyror – JA eller NEJ?
  3. Allmännyttiga bostadsbolag ska finnas i alla kommuner – JA eller NEJ?
  4. Stärk hyresgästernas inflytande i samband med renoveringar – JA eller NEJ?
  5. Inför ROT-avdrag även i hyreshus – JA eller NEJ?
  6. Satsa på en social bostadspolitik för ökad trygghet – JA eller NEJ?

Partierna svarade på enkäten under sommarmånaderna 2018, mellan juni och augusti. Både före och efter det har flera partier uttalat sig på sätt som går emot det de svarat på frågorna i enkäten. Inte minst har många varit otydliga med var de står i frågan om marknadshyror. Svaren har sett olika ut beroende på när frågan har ställts och vem som har svarat inom ett och samma parti. Därför har vi låtit Hyresgästföreningens chefsekonom Martin Hofverberg kommentera svaren från samtliga partier.

Här kan du läsa partiernas svar: