Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Bild på lägenhetshus och gångbana
Magnus Östberg/Unsplash

Marknadshyror - ett hot mot vår rätt att bo

Marknadshyror skulle innebära radikalt höjda hyror för alla som bor i hyresrätt. Det innebär att hyresvärden ensidigt bestämmer hur mycket du ska betala i hyra, helt utan förhandling. Hyresgästföreningen vill behålla dagens hyressättningssystem och säger nej till marknadshyror.

Marknadshyror innebär stora hyreshöjningar

En rapport om marknadshyror visar att en omställning till marknadshyror skulle innebära hyreshöjningar på upp till 5000 kronor i månaden för många hyresgäster. Med marknadshyror skulle du som boende i hyresrätt få mindre pengar kvar att leva för, medan fastighetsägarna skulle öka sina vinster med flera miljarder. Utöver höjda hyror skulle marknadshyror också leda till större pendlingskostnader och i många fall även flyttkostnader. Många skulle helt enkelt inte ha råd att bo kvar i sina hem.

En annan grupp som skulle få det svårare är alla de unga som ännu inte fått tag på ett eget boende. Redan i dag är 213.000 unga ofrivilligt hemmaboende i Sverige.Marknadshyror skulle i många fall göra det helt omöjligt för dessa personer att flytta hemifrån.

Mäklarstatistik framtaget av Ramböll
Ramböll

Diagrammet visar dagens hyresnivåer och uppskattad förändring vid marknadshyra i Stockholm. Sifforrna och diagrammet är hämtade ur Hyresgästföreningens rapport om marknadshyror, framtagen av konsultföretaget Ramböll.

 

Förhandlade hyror som trygghet

I dag förhandlas hyran mellan parterna på hyresmarknaden. Hyran ska vara lika för lika lägenhet och bygger på bruksvärdet, det vill säga den standard och kvalitet som finns i lägenheten, fastigheten och i området. Det innebär att hyresvärden inte själv kan bestämma hur hög hyra du ska betala. Att hyrorna sätts genom förhandling är en trygghet för dig som hyresgäst. Vi på Hyresgästföreningen företräder hyresgäster i förhandling med hyresvärdarna och ser till att din hyra inte kan höjas hur som helst.