Möte på ett café
Pexels

Registrera dina valsamtal!

Att samtala med hyresgäster och väljare inför valet är det viktigaste vi kan göra för att få fler att gå och rösta, bli medlemmar eller engagera sig i Hyresgästföreningen. Därför mobiliserar hela Hyresgästföreningens folkrörelse för att föra valsamtal när vi är ute och kampanjar i bostadsområden och på gator och torg. Målsättningen är att nå över 60 000 hyresgäster och väljare med en personlig kontakt i under perioden 1 april fram till valdagen 11 september.

Registrera här

Region

valsamtal 18 juli

2022-07-18

Totalt: 31 053 samtal 

Grafen uppdateras varje vecka med det totala antalet samtal för varje region.