Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Göteborg

Bostadspolitiskt program

Bostadssituationen i Göteborgs kommun 

Göteborgs kommun är det stora och naturliga navet för tillväxten i Göteborgsregionen. Befolkningen har ökat med 55 000 människor under de senaste tio åren. Och prognoserna talar om fortsatt expansion.

Men det har inte byggts bostäder i samma takt som befolkningstillväxten. Resultatet har därför blivit en omfattande bostadsbrist som tar sig uttryck i långa bostadsköer, svarthandel med hyreskontrakt, otrygga andrahandsboenden samt svindlande priser på bostadsrätter och villor.

Till detta kommer att en hel del människor tvingas välja bort Göteborg som studie- och arbetsort då det finns så få lägenheter att hyra. En fortsatt god tillväxt i vår region förutsätter därför en rejäl ökning av tillgången på bostäder i attraktiva områden, både centralt och i ytterområden.

Det finns många fina och välskötta bostadsområden i Göteborg men också sådana som är nedslitna och i behov av upprustning såsom förortsområden och landshövdingshusen. Den nödvändiga upprustningen måste göras på de boendes villkor. Utgångspunkten ska vara att alla som vill, ska kunna bo kvar i sin lägenhet när ombyggnationen är klar.

Boendet i Göteborgs stad är segregerat på samma sätt som i Stockholm och Malmö. Segregationen är framförallt ett resultat av skillnader i inkomster, förmögenheter och utbildningsnivå samt etnisk tillhörighet. Den socioekonomiska och etniska segregationen blir tillsammans också effektiva hinder för språkinlärning, högre utbildning, kontakter med arbetslivet och egen försörjning.

Alla medborgare och alla bostadsområden i en kommun måste vara med i arbetet för ökad integration samtidigt som samhället medverkar till mer jämlika inkomst- och levnadsförhållanden. Det är inte rimligt att samhället låter dem med de lägsta lönerna, den kortaste utbildningen, den högsta arbetslösheten, den sämsta hälsan och de som senast kommit till Sverige, att ensamma ansvara för integrationsarbetet. 

För att lösa Göteborgs kommuns bostadspolitiska utmaningar föreslår vi att:

1.    Bygg bort bostadsbristen

  • Bygg 5 000 bostäder per år, mest hyreslägenheter, under en tioårsperiod
  • Bygg prisvärda bostäder, max 5 500 kronor per månad för 2 rum och kök
  • Bygg energismart och ekologiskt hållbart 

2.    Upprustning/ombyggnation på hyresgästernas villkor

  • Reellt inflytande för hyresgästerna när lägenheten och huset rustas upp/byggas om.
  • Alla som vill ska kunna bo kvar efter en upprustning/ombyggnad. Ingen ska tvingas flytta på grund av att hyran blir för hög. 

3.    Göteborg är till för alla, bryt segregationen

  • Göteborg ska ha en integrationsplan som omfattar samtliga bostadsområden i staden. Planen ska innehålla åtgärder mot socioekonomisk och etnisk segregation.
  • Alla större fastighetsägare ska upprätta en egen integrationsplan för sina bostadsområden.
  • Stora kommunala investeringar behöver göras i SDN Norra och Västra Hisingen, Angered och Askim-Frölunda-Högsbo för att öka tryggheten och attraktiviteten i bostadsområdena, på allmänna platser och på lokala torg. Stora satsningar måste också göras för att förbättra skolmiljön och fritidsverksamheten för barn och ungdomar.
  • Boplats Göteborg måste utvecklas till en fungerande bostadsförmedling så att alla behandlas lika när de söker bostad.

 

Kontakt
Hasse Kvint, Hyresgästföreningen Centrum Göteborg
Roy Erkfeldt, Hyresgästföreningen Frölunda
Gunnar Johnsson, Hyresgästföreningen Östra Göteborg
Kristofer Lundberg, Hyresgästföreningen Angered
Ronny Bengtsson, Hyresgästföreningen Västra Göteborg
Marita Andersson, Hyresgästföreningen Hisingen
Jörgen Kristensen, Hyresgästföreningen Norra