Trygghet

I ett bra samhälle kan människor känna sig trygga i alla avseenden.

Inom boendet handlar det naturligtvis om att man ska kunna känna sig trygg och säker i sitt hem och i sin närmiljö. Det handlar om upplevd säkerhet när du rör dig till och från ditt hem, om att kunna förvara dina ägodelar utan att oroa dig för om de får vara ifred. Men det handlar också om sådant som att veta att du får bo kvar i ditt hem och kan betala den hyra som begärs.

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • En social bostadspolitik ger människor rätt och råd att bo samt trygghet och inflytande för hyresgäster.  
  • Trygghet i boendet innebär att renoveringar inte blir renovräkningar, att andrahandsmarknaden hålls sund och att hyror inte blir orimliga i vare sig nybyggda eller befintliga hyreshus.  
  • Förutsättningar för ökad trygghet nås bl.a. genom att säkra den svenska modellen på hyresmarknaden, som ger hyresgästerna inflytande och besittningsrätt och som hindrar oskäliga hyreshöjningar.  
  • En stadsplanering som bidrar till att binda samman stadens delar och motverkar boendesegregation bidrar till trygga miljöer 
  • Kommunen och andra aktörer måste ta ansvar för en resursfördelning efter de behov som finns i olika stadsdelar för att tryggheten