Svartkontrakt

I spåren av stor bostadsbrist har olika former av handel med hyreskontakt ökat.

Svarta hyreskontrakt är en osund företeelse hyresmarknaden som innebär att vissa köper sig före i kön. Detta måste stävjas och nu kommer lagstiftning som gör det olagligt att både sälja och köpa hyreskontrakt. Dessutom kommer den nya lagstiftningen att vara klarare om vad som är tillåten andrahandshyra och hur hyran för inneboende ska räknas fram. 

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Seriösa fastighetsägare har bra koll på byten och vilka som bor i lägenheterna utan att kränka hyresgästers integritet. 
  • Om fler lägenheter förmedlas genom bostadsförmedlingen minskar utrymmet för svarthandel. 
  • Klarare regler om hyresnivåerna för andrahandskontrakt ger hyresgäster ökade möjligheter att återkräva ockerhyra.