Skattefrågor

Villkoren för boende i olika upplåtelseformer: äganderätt, bostadsrätt, hyresrätt, påverkas i hög grad av skattessystemet.

Fastighetsskatt, ränteavdrag, RUT- och ROT-avdrag, företagsbeskattning mm har stor ekonomisk betydelse för boendet. Gemensamt är att hyresrätten missgynnas. 

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Genomför en skattereform på bostadsområdet som ger likvärdiga ekonomiska villkor.
  • Ta bort fastighetsskatten på hyresrätter – den är en dubbelbeskattning.
  • Inför ROT-avdrag också för hyresrätter.
  • Ge möjlighet att fondera till underhåll skattefritt.